22 kwietnia 2024

Kongres Perio 2014

29 marca w Warszawie odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Do stolicy przyjechali stomatolodzy z całej Polski, a wśród wykładowców znalazło się wiele znakomitości z całego świata. Kongres odbył się po raz pierwszy i wzbudził tak duże zainteresowanie, że jeszcze przed jego rozpoczęciem trzeba było zamknąć listy rejestracyjne.

Foto: Marta Jakubiak

Kongres uroczyście otworzyła prof. Renata Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. – Choroby przyzębia należą do chorób społecznych i stanowią istotny problem zdrowotny dla wielu tysięcy osób, niezależnie od wieku pacjenta – podkreślała podczas swojego wykładu.

W czasie spotkania poruszono wiele tematów z zakresu periodontologii, mówiono między innymi o metodach leczenia ortodontycznego w przypadku zaawansowanej choroby przyzębia oraz o diagnostyce i leczeniu periimplantitis. Wśród wykładowców znaleźli się między innymi prof. Renata Górska (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Serge Dibart (USA), prof. Phoebus Madianos (Grecja) i prof. Frank Weiland (Austria).

Leczenie chirurgiczne

– Badania wykazały, że w przypadku nieleczonego przewlekłego zapalenia przyzębia progresja w okresie sześcioletnim wystąpiła u około 8 proc. chorych. Większość pacjentów powinna być leczona niechirurgicznie przez lekarzy stomatologów. W przypadku pacjentów z dużą progresją choroby: utratą przyczepu łącznotkankowego, znacznym pogłębieniem kieszonek oraz u osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka niekiedy niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Decyzję o włączeniu metod inwazyjnych należy jednak podejmować bardzo ostrożnie dopiero wówczas, gdy pacjent, mimo że współpracuje, nie odpowiada na leczenie niechirurgiczne – apelowała prof. Górska.

Foto: Marta Jakubiak

Cenne warsztaty

W dniu poprzedzającym kongres odbyły się warsztaty, w czasie których prof. Mariano Sanz z Universidad Complutense de Madrid poprowadził szkolenie praktyczne z zakresu plastycznej chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Uczestnicy kursu na żuchwach świń samodzielnie wykonali zabiegi pokrywania recesji dziąsła z użyciem przeszczepu łącznotkankowego (w technice dwuwarstwowej) oraz z użyciem matrycy kolagenowej, a także poszerzania strefy dziąsła rogowaciejącego z użyciem przeszczepu łącznotkankowego oraz z użyciem matrycy kolagenowej.

Nowoczesna implantologia

Warsztat „Tajemnice sterowanej regeneracji kości (GBR) i postępowanie z tkankami w nowoczesnej implantologii stomatologicznej” poprowadził dr Eli Friedwald (Izrael). Uczestnicy tej części ćwiczeń doskonalili się w zakresie planowania i prowadzenia leczenia ubytków kostnych wokół implantów z wykorzystaniem procedur sterowanej regeneracji kości (GBR) oraz postępowania z tkankami miękkimi w obszarze regeneracji.

Bardziej obszerna relacja z tego wydarzenia już w najbliższym numerze „Gazety Lekarskiej” (nr 5/2014).

ls, mj