18 lipca 2024

Konkurs „Lekarze dzieciom”

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Janusz Spustek.

Patronat medialny został objęty przez „Gazetę Lekarską”, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” oraz Radio Lublin.

Nadsyłanie prac: do 30 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października b. Dodatkowe informacje na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl.