18 lipca 2024

Konkurs plastyczny z nagrodami

Komisja ds. Kultury ORL w Gdańsku organizuje konkurs na wykonanie projektu kartki o tematyce świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

Foto: pixabay.com

Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14., których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem OIL w Gdańsku. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć samodzielnie do 15 listopada do siedziby gdańskiej izby. Na zwycięzców czekają nagrody. Regulamin konkursu i wymagane formularze oświadczeń są dostępne na stronie internetowej izby.