18 maja 2024

Koronawirus a lekarze. Kilka porad na trudne czasy

„Gazeta Lekarska” dotarła do materiału informacyjnego pt. „Kilka porad na trudne czasy” przygotowanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: pixabay.com

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, nie możemy odmówić pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, także wtedy, gdy wiąże się to z narażeniem własnego zdrowia czy nawet życia.
  2. Odmowa pomocy w tej sytuacji może skutkować odpowiedzialnością karną i zawodową, ale mając pełne prawo do dbania też o własne zdrowie – w miarę możliwości i czasu – powinniśmy zabiegać o wsparcie czy pomoc, np. policji lub innych służb, najlepiej w obecności świadków czy na piśmie.
  3. Wykonując swój zawód, zawsze obowiązani jesteśmy postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
  4. Nasz pracodawca może powierzyć nam wykonywanie obowiązków innych od dotychczasowych, co zdarza się coraz częściej dzisiaj, w sytuacji narastającej epidemii, w oparciu o zapisy Kodeksu Pracy i przepisy szczególne.
    • Ważne jest w tym przypadku to, jak szczegółowo sformułowane zostało miejsce pracy w zawartej przez nas umowie o pracę, czy jest to np. szpital, czy konkretna komórka organizacyjna np. oddział.
    • W trosce o swoją odpowiedzialność, także zawodową, domagajmy się wszystkich takich decyzji w formie pisemnej.
    • W sytuacji, gdy wykonywanie nowych obowiązków przekracza nasze kwalifikacje czy umiejętności, powinniśmy to bezwzględnie zakomunikować osobie kierującej na piśmie lub w obecności świadków.

Podobne opracowania mają być przygotowywane w odpowiedzi na potrzeby lekarzy sygnalizowane samorządowi lekarskiemu.