15 czerwca 2024

Kryzys migracyjny a choroby zakaźne

Napływ imigrantów do Europy, od wielu tygodni określany jako najostrzejszy kryzys migracyjny po drugiej wojnie światowej, oznacza wielkie wyzwanie dla zdrowia publicznego przede wszystkim dlatego, że nielegalni przybysze pochodzą m.in. z Afryki i Bliskiego Wschodu. Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem J. Wysockim, konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Jakich dolegliwości zdrowotnych należy spodziewać się wśród uchodźców i imigrantów, których – zgodnie z niedawnymi ustaleniami z Brukseli – będziemy musieli przyjąć w naszym kraju?

Zakładamy, że znaczna większość uchodźców kierowanych do Polski będzie pochodziła z Syrii, Erytrei i Iraku, gdzie z powodu działań wojennych są tylko w bardzo niewielkim stopniu wykonywane szczepienia ochronne niemowląt i dzieci. Ponadto wiadomo, że każda wojna sprzyja szerzeniu się chorób zakaźnych.

Z drugiej strony trzeba założyć, że w 2016 roku kierowani do Polski uchodźcy będą już po pobytach w zorganizowanych miejscach dla uchodźców m.in. w Grecji i we Włoszech, gdzie zostaną w pewnym zakresie poddani odpowiednim badaniom lekarskim i ewentualnie zaszczepieni przeciw chorobom zakaźnym.

Nie zwalnia to naszych służb medycznych od kompleksowego kontrolnego badania uchodźców, uzupełnienia brakujących szczepień i w zależności od potrzeb zastosowania odpowiedniego leczenia.

Ilu z nich może być nosicielami chorób zakaźnych?

Odpowiedź na to pytanie jest w obecnym stanie rzeczy trudna. Pamiętając jednak o faktach przytoczonych w odpowiedzi na poprzednie pytanie, a w szczególności o tym, że uchodźcy nie przybędą do nas bezpośrednio ze swoich krajów macierzystych, można założyć, że liczba potencjalnych nosicieli chorób zakaźnych będzie niewielka.

Czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny podejmuje lub zamierza podjąć jakiekolwiek działania związane z przyjazdem uchodźców i imigrantów? Kto za nie zapłaci?

NIZP – PZH, a szczególnie jego Pion Epidemiologii i Mikrobiologii wraz z laboratorium BSL 3, jest gotów do podjęcia niezbędnych działań w zakresie diagnostyki i prewencji chorób zakaźnych, o ile taka potrzeba zostanie określona przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Koszty tych działań powinny zostać pokryte z odpowiedniego funduszu Komisji Europejskiej za pośrednictwem MZ i GIS.


Więcej o chorobach zakaźnych piszemy tutaj.