21 maja 2024

KS NRL: Dentobusy to za mało

W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Poprowadził je wiceprezes NRL Leszek Dudziński. W spotkaniu, poza lekarzami dentystami, uczestniczyli również m.in. prezes NRL Maciej Hamankiewicz i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. 

posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL 1 posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL 2

posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL 3 posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL 4

Foto: Marta Jakubiak

Leszek Dudziński przypomniał o spotkaniu, do którego doszło pod koniec maja w Ministerstwie Zdrowia z udziałem nim m.in. minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz wiceministrów zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i Zbigniewa Król.

Omawiano program opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży oraz rozmawiano o koordynacji prac z zakresu opieki stomatologicznej i powołania osoby odpowiedzialnej za nią. Wiceprezes NRL podkreślił, że poruszono ponadto tematy związane ze stanowiskami i apelami podejmowanymi przez samorząd lekarski w kwestii opieki stomatologicznej w Polsce.

W drugiej połowie czerwca odbyło się kolejne spotkanie w resorcie. Prowadziła je dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Anna Widarska, a uczestniczyli w nim – poza stomatologami z samorządu lekarskiego – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy z zakresu stomatologii dziecięcej. Omawiano sprawy związane z umiejscowieniem gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Jak mówił wiceprezes NRL, przedstawiciele samorządu poruszyli wówczas kwestię wzrostu finansowania stomatologii do wysokości przynajmniej 5 proc. budżetu NFZ, a także wskazali, że realizacja powyższych założeń będzie możliwa, gdy współczynnik korygujący stosowany przy rozliczaniu świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży zostanie podniesiony do poziomu 2,0 oraz nastąpi zwiększenie liczby i wartości kontraktów na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

W czasie posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród oddziałów wojewódzkich NFZ dotyczącej przebiegu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Z informacji przekazanych przez płatnika wynika, że w dwóch oddziałach wojewódzkich NFZ nie prowadzono w tym roku postępowań konkursowych w sprawie ich zawarcia (w oddziale w Krakowie umowy obowiązują do 30 czerwca 2018 r., a w Szczecinie do 30 czerwca 2019 r.).

Komisja Stomatologiczna NRL opowiedziała się przeciwko traktowaniu gabinetów stomatologicznych na kółkach, czyli dentobusów, jako jedynego antidotum na poprawienie stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Potrzebne są bowiem bardziej gruntowne zmiany systemowe orz wzrost nakładów na ten cel.

Podczas posiedzenia podjęto stanowiska dotyczące: zmiany zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz wykonywania świadczeń polegających na przeszczepianiu włosów przez lekarzy dentystów. Ponadto omówiono ankiety dotyczące narażenia pracowników na promieniowanie X w stomatologicznych pracowniach rtg. Podjęcie dokumentów poprzedziła dyskusja.

Leszek Dudziński zaprezentował również wyniki najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”. Wynika z niego, że nasz rynek ma rozwijać się w tempie około 7 proc. średniorocznie w kolejnych latach i w 2020 r. osiągnie wartość 12,6 mld zł. – Motorem wzrostu będzie segment prywatny stymulowany przez prywatne wydatki – powiedział wiceprezes NRL.

Za niespełna cztery tygodnie w Poznaniu rozpocznie się 26. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2017 oraz towarzyszący jej Kongres Unii Stomatologii Polskiej, podczas którego zostanie zorganizowana bezpłatna sesja Naczelnej Izby Lekarskiej. – Zapraszam na to wydarzenie wszystkich lekarzy dentystów – powiedział dr Dudziński.