19 maja 2024

Łanda zapowiada zmiany korzystne dla pacjentów

Podwyższenie progu opłacalności dla leczenia ostatniego rzutu, brak wpływu nowelizacji ustawy refundacyjnej na sytuację pacjentów stomijnych oraz gotowość do wdrożenia dwóch kolejnych postulatów pacjentów onkologicznych – to wynik spotkania wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy z przedstawicielami organizacji wspierających osoby z chorobami nowotworowymi.

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Foto: Marta Jakubiak

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek pacjentów, którzy we wrześniu przesłali do resortu zdrowia 10 postulatów do systemu refundacyjnego.

W trakcie rozmowy pacjenci przedstawili swoje propozycje zmian legislacyjnych do dwóch projektów nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz ustawy  o ratunkowym dostępie technologii medycznych. Analiza dokumentów wskazuje, że rząd zamierza w pełni wdrożyć cztery rekomendacje pacjentów. Trzy kolejne mają być spełnione w części.

W trakcie spotkania wiceminister Krzysztof Łanda zapowiedział, że na etapie prac w Ministerstwie wprowadzono kilka zmian w projektach, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację pacjentów onkologicznych. Resort planuje podwyższyć próg efektywności kosztowej dla terapii ostatniego rzutu. W trakcie spotkania padły deklaracje dotyczące braku wpływu ustawy o refundacji wyrobów medycznych na sytuację pacjentów stomijnych.

Istnieje szansa także na wprowadzenie rozwiązań zmierzających do skrócenia czasu od podjęcia decyzji refundacyjnej do faktycznego udostępnienia terapii, jak również zmian, które umożliwią legalne podanie leku nierefundowanego w ośrodku, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci pozytywnie odbierają gotowość Ministerstwa Zdrowia do rozmowy, która przebiegała w spokojnej i życzliwej atmosferze. Zgodnie przyznają, że mają nadzieję na uwzględnienie postulatów na etapie prac rządowych. Zapowiadają także aktywne uczestnictwo w trakcie prac nad ustawami w parlamencie.

Przypomnijmy, że inicjatywa piętnastu organizacji powstała z powodu niezwykle istotnego charakteru regulacji. Po pierwsze, w ich ocenie dostępność terapii onkologicznych poza systemem finansowanym ze środków publicznych jest znikoma i osiągalna dla nielicznych. Po drugie, dostępność terapii jest jednym z czynników istotnie wpływających na skuteczność leczenia w systemie opieki onkologicznej.

Po trzecie, w swojej działalności – szukając możliwości rozwiązania problemów związanych z dostępnością leczenia – spotykali się z problemami, których występowanie motywowano regulacjami prawnymi. W ocenie środowisk pacjenckich rolą państwa jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych, w których chorzy mogą uzyskać najlepsze możliwe leczenie.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.