23 czerwca 2024

LDEK: wnioski tylko do niedzieli

30 listopada, tj. w najbliższą niedzielę, upływa termin składania wniosków elektronicznych w sprawie przystąpienia do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Czterogodzinny egzamin odbędzie się w 5 lutego 2015 roku. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Foto: freeimages.com

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Do LDEK obecnie mogą przystąpić:

  • absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
  • lekarze dentyści stażyści,
  • lekarze dentyści posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.

O terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zawiadamia wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. Ma on charakter testu składającego się z 200 zadań (pięć możliwości do wyboru, spośród których tylko jedna jest prawidłowa).

Zasady przeprowadzania LDEK są uregulowane w:

  • art. 14a-14e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903);
  • regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

LDEK odbywa się dwa razy w roku, we wrześniu i w lutym. Wrześniowy LDEK zdało 83 proc. uczestników. W sumie do egzaminu przystąpiło 1545 osób. Maksymalny wynik wyniósł 175 punktów, a minimalny 61 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 (dwa zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia).

Dwa razy w roku przeprowadzany jest również Lekarski Egzamin Końcowy. Zdawalność LEK we wrześniu br. wyniosła 92,7 proc. (maksymalny wynik: 184 punktów, minimalny: 13 punktów). Spośród  lekarzy zdających LEK po raz pierwszy, najlepsze wyniki w ujęciu procentowym odnotowano w Gdańsku, a najgorsze w Szczecinie (zobacz więcej).


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).