21 kwietnia 2024

Leczenie osteoporozy – zmiany w refundacji

Na nowej, obowiązującej od 1 września br., liście leków refundowanych rozszerzano zakres wskazań objętych refundacją dla terapii biologicznej zawierającej denosumab – pierwsze ludzkie przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu osteoporozy.

Foto: freeimages.com

Z refundacji mogą już korzystać nie tylko pacjentki po przebytym osteoporotycznym złamaniu szyjki kości udowej lub kręgowym, jak było dotychczas, ale po dowolnym złamaniu osteoporotycznym. Zwiększono także zakres dotyczący wymaganego wieku pacjentek (z 65. na 60. rok życia). To bez wątpienia bardzo dobra informacja dla wielu osób zmagających się z tą chorobą.

Przypomnijmy, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osteoporoza jest uznawana za jeden z głównych problemów medycznych na świecie. Najbardziej narażone na zachorowanie są kobiety po 50 roku życia. Choroba powoduje zmniejszenie masy kostnej, co w efekcie prowadzi do osłabienia i zwiększenia łamliwości kości. Skutkiem nieleczonej lub źle leczonej osteoporozy są złamania patologiczne, które mogą doprowadzić do ciężkiego kalectwa, a nawet śmierci.