19 maja 2024

Leczenie substytucyjne do refundacji?

Stanowisko Nr 20/17/VII-P Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Foto: Kancelaria Sejmu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazanym przy piśmie pana Krzysztofa Łandy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 8 marca 2017r., znak: PLO.461.411.2016.3.MW zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu ustawy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej leki stosowane w leczeniu substytucyjnym powinny być objęte refundacją, co przyczyni się do zamierzonej przez projektodawcę zwiększenia dostępności leczenia substytucyjnego.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.