18 lipca 2024

Lekarze dentyści w Atenach

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED) jest europejskim stowarzyszeniem o charakterze not-for-profit, reprezentującym, poprzez 32 krajowe stowarzyszenia i izby lekarsko-dentystyczne, ponad 340 tys. praktykujących lekarzy dentystów z 30 państw.

Wiosenne posiedzenia ogólne CED tradycyjnie odbywają się w kraju, który aktualnie przewodniczy Radzie UE. Tegoroczne spotkanie było w Atenach w dniach 23-24 maja. Podczas tego posiedzenia przyjęto trzy rezolucje.

Rezolucja w sprawie praktyki zawodowej (rozumianej jako praktyczna, podyplomowa nauka w miejscu pracy polegająca na wykonywaniu zawodu pod nadzorem w pełni wykwalifikowanego lekarza dentysty) podkreśla znaczenie tego elementu szkolenia zawodowego. Staż pozwala absolwentom pogłębić nabytą wiedzę oraz udoskonalić umiejętności praktyczne przed rozpoczęciem samodzielnej pracy, a także uzyskać praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia praktyki zawodowej. CED rekomenduje wprowadzanie stażu podyplomowego lekarzy dentystów i apeluje do władz krajowych, aby decyzje o prowadzeniu stażu nie były dyktowane wyłącznie względami ekonomicznymi.

Rezolucja w sprawie internetowych opinii nt. lekarzy dentystów jest odpowiedzią na rosnącą popularność internetowych stron pozwalających użytkownikom zamieszczać opinie nt. lekarzy dentystów. CED docenia znaczenie opinii pacjentów, które mogą przyczyniać się do poprawy jakości świadczeń, jednakże wyraża zaniepokojenie z powodu stron internetowych, na których zamieszczane są anonimowe wypowiedzi nie podlegające żadnej weryfikacji. Rezolucja zawiera szereg rekomendacji, których wdrożenie pozwoli zachować odpowiednią jakość tego rodzaju stron oraz zapewni, że zamieszczane opinie będą wiarygodne i nie będą naruszać praw lekarzy.

Rezolucja w sprawie odporności przeciwbakteryjnej podkreśla znaczenie antybiotyków w stomatologii, które stanowią większość leków ordynowanych przez lekarzy dentystów. Jednocześnie CED wyraża zaniepokojenie poważnymi konsekwencjami odporności przeciwbakteryjnej, która zapobiega skutecznemu zapobieganiu lub leczeniu niektórych chorób. Z tego względu ważne jest, aby lekarz dentyści przepisywali antybiotyki w sposób odpowiedzialny – tylko w sytuacjach, gdy jest to rzeczywiście potrzebne.

CED jest w stałym kontakcie z innymi organizacjami europejskimi oraz instytucjami unijnymi. Stanowiska i uchwały CED odgrywają istotną rolę w kształtowaniu europejskiej stomatologii i warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Ponadto szczególną uwagę poświęcono:

  • poszerzaniu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawody pomocnicze w stomatologii – w niektórych państwach zawody pomocnicze przejmują zadania zawodowe lekarzy dentystów i uzyskują uprawnienia do samodzielnej pracy, choć nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do udzielania świadczeń bez zlecenia i bez nadzoru lekarza dentysty;
  • pracom nad rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych – proponowany obowiązek przeprowadzania oceny skutków w zakresie ochrony danych oraz wyznaczania inspektora ochrony danych może mieć daleko idące konsekwencje dla lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe; zdaniem CED wymóg ten nie powinien mieć zastosowania w sektorze ochrony zdrowia, gdyż będzie stanowić nadmierne, nieproporcjonalne obciążenie administracyjne i finansowe dla małych i średnich placówek medycznych, w szczególności praktyk lekarsko-dentystycznych;
  • produktom do wybielania zębów – w ramach niedawnych konsultacji większość urzędów nadzorujących wyroby medyczne w państwach UE wydała opinię, że produkty do wybielania zębów nie są objęte definicją wyrobu medycznego niezależnie od tego, jakie maja stężenie nadtlenku wodoru (a więc także te o stężeniu przekraczającym 6 proc.), i powinny być klasyfikowane jako kosmetyki, z wszelkimi konsekwencjami dla ich stosowania wynikającymi z obowiązującej dyrektywy;
  • podatkowi VAT w stomatologii – mimo że VAT jest regulowany prawem unijnym (dyrektywy), stosowanie tych regulacji nie jest jednolite w poszczególnych państwach, dotyczy to zwłaszcza interpretacji pojęcia świadczeń służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które są zwolnione z VAT; w tym zakresie pojawia się coraz więcej wątpliwości (świadczenia z zakresu tzw. stomatologii estetycznej i kosmetycznej), które należy wyjaśnić.

Biuro CED poinformowało też, że wkrótce uruchomiona zostanie nowa, bardziej przejrzysta strona internetowa CED.

Marek Szewczyński