12 kwietnia 2024

Lekarze krytykują ustawę zmniejszającą pulę środków na ochronę zdrowia

Naczelna Rada Lekarska chce zawetowania nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która zmniejsza pulę środków na ochronę zdrowia. Co zrobi prezydent?

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

Kilka dni temu Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Za ich odrzuceniem głosowało 232 posłów, 217 było przeciw, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.

Ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw dotyczy – jak utrzymuje strona rządowa – optymalizacji wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze, określanej corocznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz regulacji incydentalnych, które są związane z koniecznością wsparcia jednostek systemu ochrony zdrowia po okresie wzmożonych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19.

Taka była oficjalna narracja. A co się kryje pod tymi słowami?

Pieniądze kością niezgody

Przepisy były wielokrotnie krytykowane m.in. za to, że niektóre dotychczasowe zadania Ministerstwa Zdrowia trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia bez przekazania na ten cel dodatkowych środków finansowych. Szacuje się, że opłacenie ich kosztów świadczeń wymaga ok. 7 miliardów złotych – wcześniej te pieniądze zapewniał budżet państwa. Teraz ich brakuje.

Nowa regulacja zakłada przeniesienie z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia źródła finansowania kosztów:

  • wszystkich świadczeń wysokospecjalistycznych,
  • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują bezpłatnie po ukończeniu 75. roku życia,
  • leków, które przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom w okresie ciąży,
  • leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów, Ministerstwa Zdrowia – dotyczy to obecnie programu leczenia chorych na hemofilię oraz leczenia antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV,
  • szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  • działania zespołów ratownictwa medycznego,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które nie opłacają ich z własnych środków.

NRL apeluje do prezydenta

Ustawa trafiła na biurko głowy państwa. W piątek Naczelna Rada Lekarska, która obradowała w Warszawie, zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy, w której – jak wskazano w podjętym stanowisku – zawarto zapisy zmieniające sposób finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia uderzające w pacjentów.

– W przestrzeni publicznej rządzący prowokują tematy zastępcze uderzające w lekarzy i odwracające uwagę od własnych ruchów, których jednym z efektów będzie zmniejszenie pieniędzy na zdrowie o co najmniej 13 miliardów złotych – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, który w przestrzeni publicznej od początku sprzeciwia się zmianie przepisów.

– Poprzez umieszczenie w ustawie, której tytuł sugeruje kwestie dotyczące zawodu lekarza, zapisów umożliwiających przerzucenie środków z opieki zdrowotnej na inne cele, związane np. z problemami gospodarczymi kraju, pozbawia się pacjentów niezbędnych dla ich leczenia funduszy – ocenia Łukasz Jankowski.

Jak dodaje, środowisko lekarskie będzie przypominać, że to rządzący są odpowiedzialni za obecny i przyszły kształt publicznego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem prezesa NRL ochronę zdrowia należy wzmacniać, a nie ją osłabiać.

Poniżej publikujemy tekst ustawy ustalony ostatecznie po nieprzyjęciu uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy.