24 kwietnia 2024

Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień

W czasie wizyty u lekarza, po badaniu e-zwolnienie może wystawić nie tylko lekarz, ale również upoważniony przez niego asystent medyczny.

Foto: pixabay.com

Takie upoważnienie lekarz wystawia na rok, a po upływie 12 miesięcy musi wystawić kolejne. Pod koniec roku warto sprawdzić czy asystent jest nadal upoważniony do wystawiania e-ZLA.

Wprowadzenie funkcji asystenta medycznego miało za zadanie ułatwić lekarzom zmagania z medyczną dokumentacją, tak aby czas poświęcony na wypisywanie dokumentów można poświęcić pacjentowi. Upoważniony przez lekarza asystent może wystawić zwolnienie lekarskie w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej.

– Ponieważ takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy musi wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać. Pierwsze upoważnienia były wystawiane rok temu, więc powoli uprawnienia asystentów wygasają, dlatego warto sprawdzić, kiedy trzeba ponownie swojego asystenta upoważnić – wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Asystentem może zostać każda osoba wykonująca zawód medyczny, czyli pielęgniarka, ratownik medyczny, sekretarka medyczna.

Przyznanie upoważnienia nie oznacza, że to asystent medyczny zamiast lekarza decyduje, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłączna kompetencja lekarza. Upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadza dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisuje, co m.in. skraca czas pobytu pacjenta w przychodni.

Żeby zostać asystentem trzeba najpierw mieć założone konto na PUE ZUS i być wpisanym do rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który jest dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent. Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA.

– Aby przedłużyć upoważnienie lekarz musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie, przy czym pozwolenie do wystawiania e-zwolnień lekarz może w każdej chwili wycofać – wyjaśnia rzeczniczka. Pomimo tego, że to asystent wypisuje i podpisuje e-ZLA, za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.