18 lipca 2024

Lekarze pytają, urzędnicy wyjaśniają

Każdy, kto ma wątpliwości dotyczące prawidłowości swoich rozliczeń, może wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową. Odpowiedź dostanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pytania – pisze Anna Wojda.

Fot. pixabay.com

Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści mają czasami wątpliwości. Dotyczą prostych spraw, na przykład czy mogą zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów podatkowych albo czy mogą zmienić formę opodatkowania. Jeśli nie mamy pewności, warto zapytać fiskusa.

Wniosek o wydanie interpretacji to wydatek 40 zł od każdego stanu faktycznego (czyli tego, co budzi nasz niepokój) lub zdarzenia przyszłego (czyli tego, co planujemy zrobić). Jeśli we wniosku zadajemy kilka pytań, płacimy za każde z nich.

Aby uzyskać interpretację indywidualną, trzeba złożyć wniosek ORD-IN. W wielu wypadkach warto się o nią postarać. Ma ona tę zaletę, że chroni lekarza czy lekarza dentystę niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy.

Poniżej przykładowe pytania i odpowiedzi, jakie udzielili urzędnicy.

Bez posiłku, nawet gdy dyżur trwa 50 godzin

Lekarka, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wykonuje usługi medyczne w szpitalu, zapytała, czy może rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na jedzenie. Dyżury w szpitalu trwają nieprzerwanie od 24 do 55 godzin.

W tym czasie nie ma możliwości przygotowania posiłków, nie może opuścić oddziału, a coś musi jeść. Zamawia więc catering. Co na to fiskus? Uznał, że każdy musi coś jeść, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Zakup cateringu to wydatek osobisty i zdaniem urzędników nie można uznać, że został poniesiony w celu uzyskania firmowych przychodów (a tylko taki może zwiększyć koszty podatkowe). Lekarka nie może zatem rozliczyć w kosztach podatkowych cateringu (interpretacja numer 0112-KDIL2-2.4011.298.2023.1.EB).

Technik nie może być głodny

Na rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków na zakup posiłków fiskus zgodził się w innej interpretacji (numer 0112-KDIL2-2.4011.178.2023.3.AG). W tym przypadku chodziło o praktykę dentystyczną. Lekarka zatrudnia na pół etatu technika analityki medycznej. Kupuje dla niego catering, by zapewnić mu posiłki w pracy (uważa, że zadowolony pracownik nie będzie szukał innej pracy).

Fiskus przyznał jej rację. Stwierdził, że zadowolenie pracownika może się przełożyć na uzyskiwane przez lekarkę dentystkę przychody. Może zatem rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na zakup posiłków dla technika.

Ten sam gabinet, ale usługi muszą być inne

Są też pytania o plany na przyszłość. Tak było w przypadku lekarza, który prowadzi działalność gospodarczą i przez trzy dni w tygodniu na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje usługi jako chirurg naczyniowy. Jednocześnie w ramach umowy o pracę z tym samym podmiotem przyjmuje pacjentów jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapytał, czy od 1 stycznia 2024 r. będzie mógł opodatkować przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym (teraz płaci podatek według stawek ze skali podatkowej). Jego zdaniem może zmienić formę opodatkowania, bo usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej nie są tożsame z tymi na etacie (a wtedy nie ma możliwości, by rozliczać się ryczałtem).

Fiskus się na to zgodził. Stwierdził, że skoro świadczone przez lekarza usługi w ramach działalności gospodarczej są inne niż te, które wykonuje w ramach umowy o pracę z pracodawcą – nie ma przeszkód, by zdecydował się na opłacanie ryczałtu. Ważne tylko, by złożył na czas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (numer interpretacji 0114-KDWP.4011.31.2023.2.AS).

Licencja pilota może się przydać dentyście

Niektórzy lekarze decydują się na rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności. Tak było w przypadku stomatologa, który – choć prowadził praktykę lekarską – odliczył wydatki  na kurs pilotowania samolotów. Twierdził, że zawodowe latanie ma być dla niego dodatkowym źródłem przychodów.

We wniosku o interpretację napisał, że chciałby rozszerzyć działalność gospodarczą o nowe usługi. Wcześniej musi jednak ponieść wydatki na licencję pilota. Całkowity koszt uzyskania uprawnień szacował na 100-110 tys. zł. Dentysta twierdził, że wydatki na szkolenie będą miały związek z uzyskiwaniem przychodów z usług odpłatnego pilotowania samolotów pasażerskich.

Są bowiem niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Jak pokazuje interpretacja o numerze 0112-KDIL3-3.4011.385.2018.2.DS jego argumenty przekonały fiskusa. Ten zgodził się bowiem, że lekarz ma prawo rozszerzyć praktykę o świadczenie usług lekarskich i wydatki na licencję pilota zaliczyć do kosztów podatkowych.

W ostatnim czasie decyzje skarbówki są korzystne dla podatników, i to nie tylko dla lekarzy. Przykładem jest interpretacja o numerze 0113-KDIPT2-1.4011.434.2023.1.HJ, w której fiskus pozwolił na rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków na licencję pilota prawnikowi.

Nie zawsze jednak tak było. Pokazuje to interpretacja o numerze 0113-KDIPT3.4011.254.2017.2.MH, w której fiskus odmówił przedsiębiorcy możliwości rozliczenia poniesionych wydatków, choć przedstawiane argumenty były bardzo podobne do tych, których użył lekarz dentysta.

Ważne to, co napiszemy we wniosku

Występując o interpretację podatkową, musimy przedstawić własne stanowisko w sprawie, czyli pokazać fiskusowi, dlaczego powinien przyznać nam rację. Pamiętajmy zatem, że w przypadku działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością.

Z oceny związku ponoszonego wydatku z prowadzoną działalnością powinno zatem wynikać, że może on obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia (lub zwiększenia) przychodów z danego źródła.

Anna Wojda


Kiedy wyjaśnienia przestaną być aktualne

Interpretacja indywidualna to swego rodzaju opinia o tym, jak interpretować przepisy prawa podatkowego, sformułowana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. To, że dostaliśmy interpretację, nie oznacza jednak, że nie może się ona zmienić.

Jeśli zmieni się linia interpretacyjna w Ministerstwie Finansów, zmieni się również nasza interpretacja, czyli wyjaśnienia, które otrzymaliśmy nie będą już aktualne. Odpowiedź udzielona lekarzowi może też wygasnąć. Stanie się tak w przypadku zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

Występując o interpretację, musimy też pamiętać, by prawidłowo opisać to, o co pytamy (jeśli fiskus dojdzie do wniosku, że w naszym opisie są nieścisłości, może się okazać, że interpretacja nie będzie nas chroniła).