21 maja 2024

Lekarze w obliczu zmiany klimatu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest jednym z sygnatariuszy apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczącego działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu.

Foto: pixabay.com

Prezydium NRL przyłączyło się do apelu lekarzy i naukowców związanych z ochroną zdrowia do „decydentów różnych szczebli oraz do całego społeczeństwa o radykalną intensyfikację działań chroniących życie i zdrowie obecnych oraz przyszłych pokoleń przed szkodliwymi skutkami zmiany klimatu”.

Apel jest skierowany do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza do Ministerstw: Finansów, Rozwoju, Pracy i Technologii, Zdrowia, Klimatu i Środowiska, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Infrastruktury, do samorządów szczebla regionalnego i lokalnego, placówek służby zdrowia, ośrodków naukowych, mediów, a także do społeczeństwa i osób indywidualnych, tak by – jak wskazano – „w ramach zakresów swoich obowiązków oraz możliwości dążyli do ochrony zdrowia i życia mieszkańców poprzez walkę z przyczynami zmiany klimatu oraz minimalizowanie jej skutków”.

Pełna treść apelu jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. O tym, w jaki sposób placówki ochrony zdrowia ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, szerzej piszemy TUTAJ.