16 czerwca 2024

Łukasz Jankowski nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Delegaci na XV Krajowy Zjazd Lekarzy zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej zostanie dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski.

Foto: Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska

Dr Łukasz Jankowski wygrał z prezesem minionej kadencji NRL prof. Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252:192. Kandydował pod hasłem „Samorząd przyszłości”.

W piątek, drugiego dnia XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, odbywają się wybory m.in. do Naczelnej Rady Lekarskiej. W czwartek miała miejsce część sprawozdawcza.

W prezentacji poprzedzającej głosowanie Łukasz Jankowski podkreślał, że konieczne jest wzmacnianie środowiska lekarskiego poprzez rozwój silnego i nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom lekarzy samorządu zawodowego.

– Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości. Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem: wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – mówił dr Łukasz Jankowski.

– W Naczelnej Izbie Lekarskiej widzę ogromny potencjał, który zamierzam efektywnie wykorzystać. Priorytetem w mojej koncepcji samorządu przyszłości jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawa wizerunku lekarza i prestiżu zawodu oraz stworzenie wśród nas poczucia wspólnoty, poczucia pewności, że lekarz jest członkiem dobrze funkcjonującego samorządu, na który zawsze może liczyć. Dziękuję delegatom za zaufanie i zapraszam wszystkich lekarzy do współtworzenia samorządu przyszłości – podkreślił nowy prezes NRL.

Nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, jest specjalistą nefrologii. W 2018 r. wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.