14 lipca 2024

XV Krajowy Zjazd Lekarzy NA ŻYWO (dzień drugi)

W dniach 12-14 maja (czwartek-sobota) w Warszawie odbywa się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybierze m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Relacjonują: Marta Jakubiak i Mariusz Tomczak.

00.10 Zakończył się drugi dzień obraz XV Krajowego Zjazdu. Dziękujemy za obecność z „Gazetą Lekarską” od samego rana!

00.04 Ogłoszenie wyników wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej.

00.00 Właśnie wybiła północ. Rozpoczyna się odczytywanie wyników wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

23.52 Ogłoszenie wyników wyborów na zastępców Naczelnika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członków Naczelnego Sądu Lekarskiego.

21.51 Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski zapowiada, że delegatów czekają jeszcze wybory członków NSL, NKR i KKW, a także zastępców NROZ.

21.05 Zjazd wciąż trwa… Delegaci właśnie przegłosowali uchwałę programową.

19.47 Do Naczelnej Rady Lekarskiej zostali wybrani: Agata Dynkiewicz, Dariusz Paluszek, Paweł Barucha, Przemysław Janusz, Grzegorz Mazur, Dariusz Samborski, Biliński Jarosław, Klaudiusz Komor, Marek Rogowski, Andrzej Siarkiewicz, Monika Bojarska-Łoś, Maciej Sikora, Artur Drobniak, Marcin Szczęśniak, Grzegorz Wrona, Jolanta Szczurko, Tomasz Imiela, Radosław Maksymowicz, Halina Borgiel-Marek, Łukasz Jasek, Leszek Dudziński, Maciej Hamankiewicz, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Wojciech Domka, Mariusz Goniewicz, Damian Patecki, Rita Sharma, Paweł Doczekalski, Mikołaj Sinica, Michał Matuszewski, Jakub Kosikowski, Jacek Bujko, Krzysztof Herman, Marcin Karolewski, Filip Pawliczak, Marzenna Plucińska, Łukasz Szmygel, Zbigniew Brzezin, Piotr Kalkowski, Mateusz Kowalczyk, Aleksander Matysiak, Tomasz Kozioł, Piotr Kocbach, Marcin Nowiński, Mateusz Szulca, Stanisław Kowarzyk, Grzegorz Kołodziej, Michał Wojciechowski, Marek Jodłowski, Artur de Rosier.

19.21 Ogłaszany jest nowy skład NRL. Członkiem Rady o najdłuższym stażu jest dr Zbigniew Brzezin z OIL w Częstochowie, w której zasiada niezmiennie od 9. kadencji.

19.06 Rozpoczyna się ogłaszanie wyników wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej.

18.47 W trakcie VIII kadencji samorządu lekarskiego doszło do licznych zmian przepisów dotyczących szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Z punktu widzenia lekarza praktyka sporo z nich było stosunkowo mało znaczących, ale nie brakowało i takich, które bezpośrednio wkraczały w obszar wykonywania zawodu. Niektóre skutecznie zburzyły ustaloną strefę komfortu – te zmiany szczegółowo omawiamy w portalu internetowym „Gazety Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=67219.

17.30 Rozpoczyna się głosowanie na członków Naczelnej Rady Lekarskiej.

17.02 Kilkadziesiąt minut temu nowym prezesem NRL został dr Łukasz Jankowski, który stosunkiem głosów 252:192 wygrał z dotychczasowym szefem samorządu lekarskiego prof. Andrzejem Matyją. – Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości. Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem: wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów, w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – wyjaśniał Łukasz Jankowski w czasie prezentacji swojego programu.

16.44 Trwa drugi dzień XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Tym, którzy nie śledzili wczorajszych obrad, przypominamy: relacja z pierwszego dnia zjazdu, w tym ponad 70 zdjęć, znajduje się tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67229.

16.32 – W Naczelnej Izbie Lekarskiej widzę ogromny potencjał, który zamierzam efektywnie wykorzystać. Priorytetem w mojej koncepcji samorządu przyszłości jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawa wizerunku lekarza i prestiżu zawodu oraz stworzenie wśród nas poczucia wspólnoty, poczucia pewności, że lekarz jest członkiem dobrze funkcjonującego samorządu, na który zawsze może liczyć. Dziękuję delegatom za zaufanie i zapraszam wszystkich lekarzy do współtworzenia samorządu przyszłości – mówił nowy prezes NRL Łukasz Jankowski.

16.16 W tej chwili trwa prezentacja kandydatów na członków Naczelnej Rady Lekarskiej.

16.11 Nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, jest specjalistą nefrologii. W 2018 r. wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

15.56 – Nie ma miejsca w samorządzie, by kogokolwiek wykluczać. Deklaruję pełną otwartość – powiedział tuż po wyborze Łukasz Jankowski, nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

15.49 Nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został dr Zbigniew Kuzyszyn.

15.45 Ogłoszono wyniki wyborów na prezesa NRL: Łukasz Jankowski (252 głosy), Andrzej Matyja (192 głosy). Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski.

14.29 Obrady zostaną wznowione o g. 15.30.

14.15 Rozpoczynają się wybory prezesa NRL i NROZ.

14.10 Co najmniej 10 lat muszą wykonywać zawód kandydaci do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy czy członka sądu lekarskiego. Jeśli zostaną wybrani, nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem OZL i zjazdów okręgowych – zabrania tego ustawa o izbach lekarskich.

14.03 Drugim kandydatem do pełnienia funkcji NROZ jest Zbigniew Kuzyszyn. – Moja wieloaspektowa praca w wykonywaniu zawodu lekarza będzie pomocna w wykonywaniu obowiązków rzecznika – tymi słowami zakończył wystąpienie.

13.59 O funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ubiega się m.in. Anna Kot. – Jako rzecznik będę zaangażowana w prace nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej – zadeklarowała.

13.45 Kolejny raz wraca dyskusja o składkach członkowskich.

13.40 Łukasz Jankowski: – Prezes Matyja nie jest moim przeciwnikiem, lubimy się.

13.38 Andrzej Matyja o swoim kontrkandydacie Łukaszu Jankowskim: – Doceniam dorobek kierowania izbą okręgową w Warszawie i to, co zrobił, kierując protestem rezydentów.

13.31 Jeden z delegatów zadał pytanie o to, co polscy lekarze mają z członkostwa w międzynarodowych organizacjach lekarskich? Jako pierwszy odpowiada Andrzej Matyja. – Teraz to nie jest dobry moment na wychodzenie z tych organizacji – stwierdził Łukasz Jankowski.

13.15 „Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej” – stanowi art. 14 ustawy o izbach lekarskich.

13.13 Od jednej z delegatek padło pytanie o to, w jaki sposób nowe władze samorządu lekarskiego zadbają o poprawę znajomości języka polskiego wśród lekarzy ze Wschodu. – Naczelna Izba Lekarska uruchomiła kursy z języka polskiego i ukraińskiego – powiedział Andrzej Matyja.

13.09 Przypominamy, że o najważniejszą funkcję w samorządzie lekarskim ubiega się dwóch kandydatów: Andrzej Matyja i Łukasz Jankowski. Cztery lata temu do wyborów na prezesa NRL stanęło trzech lekarzy: wspomniany Andrzej Matyja, a także Krzysztof Kordel i Romuald Krajewski.

13.03 Andrzej Matyja: – W systemie NIL istnieje możliwość zgłaszania hejtu. Seniorzy są wspierani m.in. ze środków Fundacji Lekarze Lekarzom.

13.01 Łukasz Jankowski: – Izba nie może nikogo wykluczać.

12.54 Patrycja Drozdek z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zadała pytanie, w jaki sposób NIL dotychczas wspierała matki lekarki i w jaki sposób kandydaci chcieliby robić to w przyszłości. – To powinna być głównie domena izb okręgowych – odpowiedział Andrzej Matyja.

12.39 Łukasz Jankowski: – Z jednej strony potrzebne jest zmniejszenie odpisu na Naczelną Izbę Lekarską, ale z drugiej strony zwiększenie wysokości składki członkowskiej.

12.14 Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a mandaty prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.

12.13 Padło pytanie o podniesienie składki. Łukasz Jankowski przyznał, że taka konieczność zachodzi.

12.10 Stanowiska i apele podejmowane przez NRL i Prezydium NRL przez ostatnie cztery lata unaoczniają ogrom zagadnień, którymi zajmował się samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, a przecież te dokumenty nie odnosiły się do wszystkich ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących medyków. Jaka była mijająca kadencja samorządu lekarskiego? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w analitycznym materiale opublikowanym w portalu internetowym „Gazety Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=67219.

11.56 Magdalena Flaga-Łuczkiewicz zadała pytanie kandydatom, czy mają pomysł na działanie NIL w zakresie wypalenia zawodowego wśród lekarzy czy ich prób samobójczych.

11.51 W czasie sesji pytań z sali padło m.in. pytanie o powiązania polityczne – zarówno prof. Andrzej Matyja, jak i dr Łukasz Jankowski zapewnili o swojej apolityczności.

11.50 Prezes OIL w Warszawie Łukasz Jankowski: – Dialog z Ministerstwem Zdrowia jest skrajnie trudny i fasadowy.

11.48 Prezes NRL Andrzej Matyja: – Dialog między ministrem zdrowia i samorządem to jest ustawka.

11.36 Delegaci zaczynają zadawać pytania kandydatom na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Jako pierwszy zrobił to wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

11.32 Kandydat na prezesa NRL Andrzej Matyja powiedział, że zdecydował się kandydować, bo wierzy w samorząd i jego znaczenie dla całej społeczności lekarzy i lekarzy dentystów. Stwierdził, że samorząd musi być samorządem lekarzy, a nie działaczy. Zapowiedział także, że w przyszłej kadencji zamierza realizować kolejne projekty pozwalające budować solidne podstawy korporacji lekarskiej. IX kadencję samorządu lekarskiego chciałby budować w oparciu o pięć filarów: prestiż, pomocniczość, profesjonalizacja, przyszłość, partnerstwo. Podkreślił ponadto, że tylko działanie zespołowe ma rację bytu.

11.30 Zapraszamy na stronę „Gazety Lekarskiej” na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska, gdzie również relacjonujemy XV Krajowy Zjazd Lekarzy.

11.26 – Myślenie o przyszłości to umiejętne oddziaływanie na sprawy zdrowia publicznego – powiedział Andrzej Matyja, który jest jednym z dwóch kandydatów na prezesa NRL IX kadencji.

11.11 Kandydat na prezesa NRL Łukasz Jankowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że chciałby stworzyć nowy samorząd – „samorząd przyszłości”. Taki, który słucha, angażuje się i skutecznie działa. Mówił o swoich dotychczasowych dokonaniach jako prezes OIL w Warszawie, m.in. wspieraniu lekarzy seniorów, utworzeniu lekarskiego budżetu partycypacyjnego, pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Stwierdził, że rozwój samorządu zależy od wsparcia jego członków. Za największe wyzwania samorządu w przyszłości uznał: wsparcie dla profesjonalizacji pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawę wizerunku i prestiżu zawodu, lepsze wykorzystanie potencjału NIL i izb okręgowych.

10.59 – Moją propozycją jest samorząd przyszłości. Samorząd przyszłości potrzebuje lidera, który słucha, angażuje i skutecznie działa. Kandyduję, żeby wzmocnić rolę naszego środowiska, by skutecznie zawalczyć o system no-fault, poprawić wizerunek lekarza i pracować na podwyższenie prestiżu naszego zawodu. Zapraszam do wspólnego tworzenia samorządu przyszłości, który da nam poczucie realnej wspólnoty – realnie działającej na rzecz każdego lekarza i każdego lekarza realnie reprezentującej – tymi słowami swoje wystąpienie zakończył dr Łukasz Jankowski, który jest jednym z dwóch kandydatów na prezesa NRL. Po nim wystąpi drugi z kandydatów: prof. Andrzej Matyja.

10.43 Wiadomo również, kto kandydować będzie na stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji. Są to: lek.dent. Anna Kot i lek. Zbigniew Kuzyszyn.

10.41 Znamy kandydatów na stanowisko prezesa NRL IX kadencji. Są to: obecny prezes NRL Andrzeja Matyja i prezes OIL w Warszawie Łukasz Jankowski.

10.40 Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej przedstawił jej przewodniczący Paweł Susłowski. Zostało ono przyjęte przez uczestników zjazdu.

10.20 Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego przedstawił Jacek Miarka, przewodniczący NSL. Mówił m.in. o tytanicznej pracy NSL, który, mimo niekompletnego składu (niespełna 20 sędziów), odbył ok. 3 tys. posiedzeń. Co więcej, udało się skrócić czas od wpłynięcia sprawy do pierwszej rozprawy. Sprawozdanie NSL zostało przyjęte przez delegatów w głosowaniu.

10.15 XV Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął sprawozdanie kadencyjne NROZ.

10.10 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona właśnie zakończył wygłaszanie sprawozdania kadencyjnego. Mówił m.in. o rzetelnym przygotowaniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej do roli oskarżyciela, o mrówczej pracy wykonywanej na co dzień przez pracowników kancelarii NROZ, o współpracy z Uniwersytetem SWPS, o działalności w ramach mechanizmu IMI czy o pracy nad projektem nowelizacji ustawy o izbach lekarskich w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.

9.48 Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a zadaniem samorządu jest m.in. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu.

9.31 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona rozpoczyna wygłaszać sprawozdanie kadencyjne. Przybliża specyfikę funkcjonowania organów odpowiedzialności zawodowej.

9.25 Przewodniczący Komisji Mandatowej Marek Stankiewicz poinformował, że został spełniony warunek kworum, a zgromadzenie jest uprawnione do głosowania w wyborach.

9.16 Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski poinformował, że wciąż trwa procedura wydawania kart zgłoszeń w wyborach na prezesa NRL i NROZ.

9.12 Sala jest już prawie pełna, ale obrady drugiego dnia XV Krajowego Zjazdu Lekarzy jeszcze nie rozpoczęły się. Dziś odbędą się ważne głosowania. Zgodnie z porządkiem obrad, kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju wybierze m.in. prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

8.51 Tym, którzy nie śledzili wczorajszych obrad, przypominamy: relacja z pierwszego dnia zjazdu, w tym ponad 70 zdjęć, znajduje się tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67229.

8.45 Dzień dobry! Rozpoczynamy relację na żywo z drugiego dnia XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Dziś obrady mają ruszyć o g. 9.00. Redakcja „Gazety Lekarskiej”, tak jak w poprzednich latach, relacjonuje KZL za pośrednictwem portalu internetowego www.gazetalekarska.pl, a także – po raz pierwszy – na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska. Tegoroczne obrady są zaplanowane w dniach 12-14 maja, tj. od czwartku do soboty. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybierze m.in. prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, ale program zjazdu jest niezwykle bogaty.