14 lipca 2024

XV Krajowy Zjazd Lekarzy NA ŻYWO (dzień pierwszy)

W dniach 12-14 maja (czwartek-sobota) w Warszawie odbywa się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybierze m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Relacjonują: Marta Jakubiak, Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak.

Foto: Marta Jakubiak/Mariusz Tomczak (Gazeta Lekarska)

23.40 Zakończył się pierwszy dzień XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obrady zostaną wznowione w piątek rano. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji już jutro!

23.37 XV Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

23.35 Dr Jolanta Orłowska-Heitzman w imieniu Naczelnej Komisji Rewizyjnej zawnioskowała o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej. W trakcie głosowania zjazd przyjął sprawozdanie NRL.

23.25 Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej komisji Jolanta Orłowska-Heitzman.

23.23 Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a zadaniem samorządu jest m.in. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu.

23.06 Skarbnik NRL Grzegorz Mazur rozpoczął przedstawiać informację o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej za ostatnie cztery lata.

23.05 – Jako środowisko możemy z satysfakcją powiedzieć, że mimo wyjątkowo trudnych czterech lat osiągnęliśmy bardzo dużo, ale oczywiście jeszcze wiele przed nami. Pracy na kolejną kadencję nie zabraknie. Życzmy sobie, by działalność samorządowa mogła się toczyć w mniej dramatycznych warunkach niż doświadczyliśmy tego w VIII kadencji – powiedział prezes NRL. Dodał, że samorząd musi się zmieniać, by nie był skostniały, by potrafił szybko i kompetentnie reagować, by lepiej odpowiadał na współczesne potrzeby i oczekiwania, potrafiąc jak najwięcej korzystać ze zdobyczy nowych technologii, dbając jednocześnie o zachowanie wartości. Wystąpienie prof. Andrzeja Matyi zostało przyjęte przez uczestników zjazdu owacjami na stojąco.

22.53 Prezes NRL wspomniał m.in. o zrealizowanych inwestycjach, w tym powiększeniu siedziby NIL i nowej siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL.

22.51 Prof. Andrzej Matyja przypomniał, że NRL ma gotowe projekty rozwiązań i aktów prawnych, które czekają na sprzyjające okoliczności polityczne (np. projekt klauzuli dobrego Samarytanina, model no-fault, projekt ustawy o biegłych sądowych). Dodał też, że – w kontekście pandemii – sukcesem zakończyły się starania NIL o renty specjalne dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych z powodu COVID-19, w co angażował się dr Dariusz Paluszek. Podziękował także dr. Michałowi Bulsie za funkcjonowanie programu stypendialnego, który wystartował w 2019 r. i do tej pory objął 130 lekarzy i lekarzy dentystów.

22.40 Prof. Andrzej Matyja przypomniał, że w związku z wojną w Ukrainie NRL powołała Zespół ds. analizy zagrożeń zdrowia publicznego.

22.37 Prezes NRL Andrzej Matyja: – VIII kadencję kończymy z wartym odnotowania dorobkiem licznych zespołów, które pracowały nad tematami ważnymi z punktu widzenia lekarzy, pacjentów. Wystarczy wspomnieć efekty pracy zespołu Artura Drobniaka na temat telemedycyny, terapii komórkowych czy kontrowersyjnych terapii onkologicznych. Nie do przecenienia jest zaangażowanie Andrzeja Cisły w tematykę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i e-zdrowia czy też medycyny estetycznej. Do tego dołącza się też dorobek Forum Naukowego COVID-19, w którego prace zaangażowany był m.in. dr Paweł Grzesiowski.

22.30 Prezes NRL Andrzej Matyja omawia działalność Naczelnej Rady Lekarskiej w ostatnich czterech latach.

22.25 Sprawozdanie Komisji Mandatowej: na g. 21.00 frekwencja wśród delegatów na XV KZL wyniosła 91,6 proc. (451 osób). To oznacza, że został spełniony warunek kworum. Do uczestnictwa w zjeździe jest uprawnionych 492 delegatów.

22.21 Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski poinformował o trybie oraz terminach zgłaszania kandydatów na stanowiska funkcyjne, do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i Krajowej Komisji Wyborczej.

22.20 Ogłoszono wyniki wyborów do Komisji Skrutacyjnej XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. W składzie znaleźli się: Marcin Nowński, Jakub Bajer, Anna Lella, Leszek Buk, Radosław Piwowarczyk, Grzegorz Kołodziej, Marzena Ksel-Teleśnicka, Łukasz Szmygel.

22.05 Przypominamy, że we wszystkich okręgowych izbach lekarskich odbyły się sprawozdawczo-wyborcze zjazdy, podczas których odbywały się wybory do izbowych organów w kadencji na lata 2022-2026. Uczestnicy zjazdów wybierali prezesów okręgowych rad lekarskich i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Pełna lista prezesów ORL i OROZ IX kadencji jest dostępna w portalu „Gazety Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=67196.

21.15 Przewodnicząca zjazdu Magda Wiśniewska ogłosiła 45-minutową przerwę w obradach.

21.14 Wybory Komisji Uchwał i Wniosków XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. W składzie znaleźli się: Jerzy Friediger, Sławomir Józefowicz, Radosław Maksymowicz, Ewa Kralkowska, Ryszard Golański, Krzysztof Lubecki, Maciej Nowak, Marcin Walewicz.

21.06 Zapraszamy na stronę „Gazety Lekarskiej” na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska, gdzie również relacjonujemy XV Krajowy Zjazd Lekarzy.

21.02 Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski ogłosił skład Komisji Wyborczej XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Komisja będzie czuwać nad wyborami na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i KKW.

21.00 Wybory Komisji Regulaminowej XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. W jej składzie znaleźli się: Tomasz Marczyk, Jerzy Jakubiszyn, Andrzej Cisło, Marzenna Plucińska, Grzegorz Krzyżanowski, Alina Stępnik-Mardzyńska, Przemysław Jaczun.

20.55 W składzie Komisji Mandatowej XV Krajowego Zjazdu Lekarzy znaleźli się: Romuald Górniak, Mariusz Witczak, Anna Lella, Maria Szuber, Tomasz Kozioł, Marek Stankiewicz, Jan Kosior, Paweł Bujny.

20.45 Delegaci przyjęli w głosowaniu porządek obrad XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

20.21 Wybrano innych członków prezydium zjazdu. Wiceprzewodniczącymi XV KZL zostali lekarze Klaudiusz Komor (Beskidzka Izba Lekarska) i Grzegorz Wrona (Wielkopolska izba lekarska), a także lekarz dentysta Paweł Barucha (Świętokrzyska Izba Lekarska). Sekretarzami zjazdu zostali lekarze Wojciech Domka (OIL w Rzeszowie), Stefan Antosiewicz (Wojskowa Izba Lekarska), Marcin Karolewski (Wielkopolska Izba Lekarska), Wojciech Perekitko (OIL w Zielonej Górze), a także lekarz dentysta Małgorzata Filipowska (OIL w Łodzi).

20.12 „Gazeta Lekarska” po raz pierwszy Krajowy Zjazd Lekarzy zaczęła relacjonować na żywo w podobnej formule jak dziś w 2014 r., czyli 8 lat temu. Według naszej wiedzy żaden z samorządów zaufania publicznego nie zdecydował się wcześniej na taki sposób informowania o zjeździe co Naczelna Izba Lekarska.

19.43 Przewodniczącym XV Krajowego Zjazdu Lekarzy została Magda Wiśniewska, do niedawna prezes OIL w Szczecinie. – Po raz pierwszy w historii KZL przewodniczącym zjazdu została kobieta – powiedziała tuż po wyborze.

19.30 Prezes NRL Andrzej Matyja otworzył część roboczą XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

18.43 Zakończyła się część oficjalna. Za pół godziny ma rozpocząć się część robocza.

18.36 Wręczenie nagród dla najlepszych lekarzy sportowców za lata 2019, 2020 i 2021. Upominki wręczali: prezes NRL Andrzej Matyja i przewodniczący Komisji ds. Sportu NRL Jacek Tętnowski.

18.20 Podczas zjazdu wręczono także Medale im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”. Odznaczenie jest przyznawane osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Lista odznaczonych:

 • Dr n. med. Maria Gross – absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista anestezjologii i reanimacji, pomysłodawczyni i założycielka najstarszego hospicjum domowego na Śląsku – Hospicjum św. Franciszka, od 2015 r. pracuje również w hospicjum im. św. Brata Alberta.
 • Dominika Kulczyk, szefowa „Kulczyk Foundation” – wpłata 20 mln zł na konto Fundacji Lekarze Lekarzom umożliwiła zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i placówek ochrony zdrowia.
 • Allegro.pl – wpłaty na konto Fundacji Lekarze Lekarzom zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz 16 szt. wysokiej klasy lamp bakteriobójczych do odkażania pomieszczeń szpitalnych.
 • Nestlé Polska – dar o wartości ponad 3 mln zł w postaci środków spożywczych przekazanych Fundacji Lekarze Lekarzom został rozprowadzony do szpitali covidowych w całej Polsce.
 • Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta – absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, organizator hospicjum stacjonarnego „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, uruchomił ośrodek resocjalizacji narkomanów w Zaczerlanach.
 • Janusz Cholewiński – absolwent wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii, medycyny paliatywnej, współzałożyciel „Stowarzyszenia SOS – nie jesteś sam, pomóż innym”, współtwórca pierwszego regionalnego hospicjum „Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”, organizator cyklicznych konferencji naukowych „Kluczborskie Konferencje Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej.
 • Lek. Tomasz i piel. Beata Głażewscy – za wielkie zaangażowanie w opiekę nad bezdomnymi i bezrobotnymi oraz osobami w okresach kryzysów życiowych, praca w schroniskach dla bezdomnych, w Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża w Warszawie, organizowali i pracowali w punktach wymazowych dla bezdomnych. Tomasz Głażewski jest pomysłodawcą i założycielem „Fundacji Ambulans z Serca”, unikatowego projektu karetki dla bezdomnych, od czasów studiów pracuje w Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża w Warszawie.

18.10 Podczas odbywającego się w Warszawie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy wręczono odznaczenia Meritus Pro Medicis. Uhonorowano 24 lekarzy i lekarzy dentystów, członków samorządu lekarskiego, w uznaniu dla ich szczególnych zasług dla środowiska lekarskiego. O wyborze zdecydowała Kapituła. Lista odznaczonych:

 • Teresa Bieńko, lekarz (Śląska Izba Lekarska)
 • Mieczysław Boguszyński, lekarz (Bydgoska Izba Lekarska)
 • Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś, lekarz (Lubelska Izba Lekarska)
 • Dr n. med. Jerzy Górny, lekarz (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska)
 • Dr n. med. Waldemar Grabowski, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
 • Prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)
 • Andrzej Karczewski, lekarz dentysta (Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska)
 • Dr n. med. Małgorzata Klimza, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku)
 • Stefan Kopocz, lekarz (Śląska Izba Lekarska)
 • Anna Kot, lekarz dentysta (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)
 • Piotr Laska, lekarz dentysta (Dolnośląska Izba Lekarska)
 • Iwona Latos, lekarz (Świętokrzyska Izba Lekarska)
 • Mariola Łyczewska, lekarz dentysta (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)
 • Dr n. med. Wojciech Malkowski, lekarz (Wielkopolska Izba Lekarska)
 • Dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, lekarz dentysta (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
 • Halina Teodorczyk, lekarz dentysta (Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)
 • Dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)
 • Krzysztof Wójcikiewicz, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)
 • Grzegorz Wrona, lekarz (Wielkopolska Izba Lekarska)
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, lekarz dentysta (Lubelska Izba Lekarska)
 • Jacek Zajączek, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.)
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Zaorski, lekarz (Śląska Izba Lekarska)
 • Wojciech Zelenay, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

17.56 Trwają wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Marzena Dominiak, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz i ekspert NRL ds. COVID-19 Paweł Grzesiowski.

17.36 W imieniu przewodniczącego Zarządu Głównego OZZL Krzysztofa Bukiela wystąpiła Małgorzata Zatke-Witkowska. Krzysztof Bukiel w liście skierowywanym do zgromadzonych poprosił KZL, aby ten zażądał od Ministerstwa Zdrowia podmiotowego traktowania lekarzy w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania zawodu i systemu opieki zdrowotnej. Zadeklarował też chęć współpracy w przyszłości z samorządem lekarskim.

17.27 Zapraszamy na stronę „Gazety Lekarskiej” na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska, gdzie również relacjonujemy XV Krajowy Zjazd Lekarzy.

16.55 Głos zabrał osobiście wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Nawiązał do wywiadu prezesa NRL Andrzeja Matyi, udzielonego niedawno „Gazecie Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=66871. Prezes NRL mówił w nim m.in. o tym, jak układała się współpraca samorządu lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w trakcie VIII kadencji samorządu lekarskiego. – Jakakolwiek współpraca jest lepsza niż jej brak – stwierdził Piotr Bromber. – Nie robimy nic wbrew środowisku lekarskiemu. Nie robimy nic wbrew lekarzom – dodał. Po tych słowach na sali pojawiły się głosy oburzenia.  Na koniec wiceminister Piotr Bromber wyraził nadzieję, że w czasie kolejnej kadencji samorządu lekarskiego wzajemna współpraca będzie układała się lepiej.

16.51 Wiceminister zdrowia Piotr Bromber odniósł się do wywiadu przeprowadzonego z prezesem NRL w „Gazecie Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=66871.

16.49 Wiceprezes NRL Krzysztof Madej odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera – list Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego.

16.44 Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich uczestników XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Prezydent podziękował w środowisku lekarskiemu za zaangażowanie i profesjonalizm w walce z pandemią COVID-19, a także za pomoc medyczną udzielaną w związku z wojną w Ukrainie. Zadeklarował też pomoc w naprawie systemu opieki zdrowotnej.

16.41 – Koleżanki i Koledzy, jeszcze raz dziękuję za wsparcie, zaufanie, i za krytykę, ale również dobre słowo, które wielokrotnie od was słyszałem. Dziękuję także organizacjom i instytucjom, które wspierały nasze działania i na których pomoc mogliśmy liczyć. Dziękuję szanownym gościom, którzy są tu dzisiaj z nami, a wszystkim koleżankom i kolegom, lekarzom i lekarzom dentystom, życzę owocnych obrad, trafnych wyborów i wytrwałości w kolejnej, myślę że pewnie niełatwej kadencji – powiedział prof. Andrzej Matyja na zakończenie swojego wystąpienia.

16.38 – Wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w prace samorządu VIII kadencji serdecznie dziękuję i chciałbym powiedzieć, że zaszczytem było bycie Waszym głównodowodzącym – dodał prezes NRL.

16.34 – Obecnie pozostaje nam nie zniechęcać się i, tak jak do tej pory, musimy po prostu brać sprawy w swoje ręce, ponieważ ponad stuletnia historia naszej zawodowej wspólnoty, którą w tej kadencji świętowaliśmy, pokazuje, że samorząd lekarski nigdy nie był ulubieńcem władzy. I może to dobrze, bo gdyby tak się stało, to – bądźmy szczerzy – byłby to koniec naszej samorządności – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

16.31 – Działaliśmy szybko, pomagając naszym koleżankom i kolegom na pierwszej linii frontu walki z pandemią, a także przekazując rządzącym informacje z pierwszej ręki, w tym propozycje korekt i zmian decyzyjnych. Szkoda tylko, że zbyt często byliśmy traktowani jako opozycja polityczna czy rywal, stanowiący zagrożenie, zamiast jako merytoryczny partner w rozwiązywaniu problemów. Szkoda, że przestaje się coraz częściej szanować naszą lekarską profesję – stwierdził prezes NRL w wystąpieniu.

16.29 – Bardzo miło mi powitać i gościć Państwa na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy! Zjazd Krajowy to tak naprawdę święto naszego samorządu, lekarzy i lekarzy dentystów, czas podsumowań, sprawozdań. Czas celebracji sukcesów, refleksji nad tym, co poszło nie tak – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja. Podkreślił także, że VIII kadencja była szczególna i nie miała standardowego przebiegu, ze względu na pandemię COVID-19, a teraz – wojnę w Ukrainie.

16.16 Uczestnicy zjazdu oddali hołd zmarłym delegatom, będącym członkami organów NIL, którzy zmarli podczas minionej kadencji. Na wieczny dyżur odeszli: dr Wiesław Umiński, dr n. med. Ryszard Grabowski, lek. dent. Antoni Stopa, lek. dent. Marcin Tatrzański, lek. dent. Grzegorz Wawrzeń, lek. dent. Andrzej Mazaraki, lek. Maria Szajner, dr n. med. Andrzej Włodarczyk, dr n. med. Aleksander Kotlicki, lek. Andrzej Morliński, dr n. med. Teresa Korta, lek. Zygmunt Ziółkiewicz, dr n. med. Andrzej Baszkowski, lek. Michał Kucner, dr n. med. Krzysztof Tuszyński, lek. dent. Bogdan Barut, lek. dent. Zygmunt Chojnacki, lek. Danuta Daroszewska.

16.13 Na salę wprowadzono sztandar Naczelnej Izby Lekarskiej, a następnie odśpiewano hymn państwowy.

16.12 Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej i Alicja Szczypczyk z Działu Mediów i Komunikacji Naczelnej Izby Lekarskiej rozpoczynają część oficjalną XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

16.00 Zjazd powinien się właśnie rozpoczynać, ale wydaje się, że będzie mały poślizg. Na sali jest już kilkuset delegatów, jeszcze nie wszyscy zajęli miejsca. Na sali widzimy m.in. wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego i prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów prof. Macieja Krawczyka.

15.50 W czasie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy zaplanowano wybory m.in. nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, nowego składu Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Wyborczej.

15.18 Za oknami słoneczna pogoda, a w jednym z hoteli na warszawskim Okęciu, gdzie za trzy kwadranse rozpocznie się XV Krajowy Zjazd Lekarzy, jest coraz więcej lekarzy i lekarzy dentystów.

14.41 Krajowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów.

14.06 Do jednego z hoteli na warszawskim Okęciu przyjeżdżają już delegaci na XV Krajowy Zjazd Lekarzy –  lekarze i lekarze dentyści z całego kraju. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji przez kolejne godziny. Od dziś aż do soboty!

13.45 Dzień dobry! Rozpoczynamy relację na żywo z XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który oficjalnie rozpocznie się dopiero o g. 16.00, ale my zaczynamy naszą pracę już teraz. Redakcja „Gazety Lekarskiej”, tak jak w poprzednich latach, będzie relacjonowała KZL za pośrednictwem portalu internetowego www.gazetalekarska.pl, a także – po raz pierwszy – na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska. Tegoroczne obrady są zaplanowane w dniach 12-14 maja, tj. od czwartku do soboty. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybierze m.in. prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, ale program zjazdu jest niezwykle bogaty.