12 czerwca 2024

M. Gałązka-Sobotka o exposé premier B. Szydło

Wczorajsze exposé premier Beaty Szydło komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, ekonomistka, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

– Zapowiedzi zmian w systemie ochrony zdrowia zawarte w exposé premier Szydło są konsekwencją obietnic przedwyborczych. Cieszy deklaracja przebudowy opieki nad matką, dziećmi i osobami starszymi.

Konieczność odbudowy wartości ochrony zdrowia i służby na jej rzecz w postawach świadczeniodawców i personelu medycznego jest w mojej opinii warunkiem brzegowym realnego wzrostu satysfakcji pacjentów. Niepokoi stygmatyzacja ekonomii zdrowia, nie ulega bowiem wątpliwości, że nowy model organizacji i finansowania systemu musi oparty być na racjonalności.

Ograniczoność środków i nieograniczoność potrzeb zmusza, zarówno lekarzy, jak i menedżerów ochrony zdrowia oraz regulatorów na całym świecie, do poszukiwania rozwiązań optymalnych, tj. najlepszych od strony klinicznej, ale realnych pod względem ekonomicznym. Liczenie kosztów jest fundamentem każdej działalności w tym również tej nie nastawionej na zysk.

Pełna zgoda, że podmioty realizujące świadczenia finansowane ze środków publicznych powinny działać w oparciu o zasadę not for profit. Deklaracje przejścia na system budżetowy niewiele jednak mówią. Czy to oznacza likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej inną daniną publiczną, czy też inny sposób przydzielanie środków dla podmiotów?

Jeśli to drugie, to konieczne jest już dziś określenie przejrzystych i transparentnych kryteriów definiowania budżetów poszczególnych jednostek, uwzględniając ich potencjał i jakość świadczonej opieki versus potrzeby obszaru, na którym działają.

Zobacz całe exposé premier Beaty Szydło:


Więcej o exposé nowej premier piszemy tutaj.