12 czerwca 2024

Małopolska: ponad 2 mln zł na profilaktykę

W tym roku władze Województwa Małopolskiego przeznaczą 2,3 mln zł na profilaktykę zdrowotną – to o 800 tys. zł niż w roku ubiegłym. Dzięki tym środkom uda się przeprowadzić więcej darmowych badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć nowotwory i choroby układu krążenia, zaszczepić kolejne dzieci przeciw pneumokokom, przeciwdziałać depresji. Nowością będzie natomiast program profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

Foto: UWWM

– Pierwszy raz na profilaktykę zdrowotną przeznaczona zostanie tak duża kwota z budżetu Województwa Małopolskiego. Wierzę, że przyniesie to konkretne efekty – zachęcimy mieszkańców do większego dbania o swoje zdrowie. W końcu długość, ale też jakość naszego życia, zależy przede wszystkim od nas. A wciąż zapominamy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

W tym roku Województwo Małopolskie z własnego budżetu zrealizuje aż 6 programów profilaktycznych. Mają one walczyć z dużą zachorowalnością na choroby nowotworowe, układu krążenia, zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), pneumokokomi, depresją. Osobny program jest też w całości poświęcony cyberzagrożeniom. Co nowego czeka Małopolan, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie w 2015 roku?

Po raz pierwszy w tym roku rusza program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Na przeprowadzenie szczepień oraz kampanię edukacyjno-informacyjną zostanie przeznaczone 235 tys. zł. W tym roku z programu skorzystają dziewczęta w wieku od 9-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych), możliwe jest jednak rozszerzenie programu na wszystkie Małopolanki, które mają ukończone 13 lat.

Z kolei w ramach przeciwdziałania nowotworom w całym województwie małopolskim lekarze onkolodzy przeprowadzą specjalne szkolenia profilaktyczne, w których weźmie udział ok. 800 osób. Uruchomiony zostanie również onkologiczny telefon zaufania, a do mieszkańców trafią specjalne broszury zawierające m.in. informacje na temat zdrowego trybu życia i miejsc, w których można szukać pomocy w wypadku pierwszych symptomów choroby nowotworowej.

700 tys. zł zostanie przeznaczone na prewencję i wykrywania chorób układu krążenia. Dzięki tym pieniądzom w 2015 roku w zajęciach i warsztatach edukacyjnych wezmą udział pacjenci, pracownicy wybranych zakładów pracy oraz uczniowie gimnazjów. Przeszkolonych zostanie też co najmniej 85 nauczycieli prewencji, czyli lokalnych edukatorów zdrowia. W ponad 20 placówkach medycznych Małopolanie będą mogli poddać się badaniom przesiewowym. W bieżącym roku, w ramach programu, z tego typu badań skorzysta również 1,3 tys. pacjentów POZ i oddziałów kardiologicznych.

Niemal trzykrotnie wzrośnie kwota na profilaktykę zakażeń pneumokokowych. W 2015 roku na realizację tego programu zarezerwowano 900 tys. zł. Ze szczepień będą mogły skorzystać wszystkie dzieci w wieku do lat 3 mieszkające na terenie powiatów, które zgłoszą chęć współpracy w ramach programu z Województwem Małopolskim. Program jest także adresowany do dzieci do lat 5 z placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych) z terenu Małopolski oraz ze żłobków spoza terenu Krakowa (miasto Kraków realizuje swój program).

Ważną kampanią, kierowaną do młodych mieszkańców Małopolski, jest również projekt pn. Zagrożenia w sieci. Profilaktyka, reagowanie, który adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych ich rodziców i nauczycieli. W 2015 roku do szkół tafią nowe materiały edukacyjne (płyty DVD, broszury, poradniki). Uczniowie zaproszeni zostaną również do udziału w konkursie na najlepszy film promujący idee bezpieczeństwa w internecie. Dodatkowymi szkoleniami objęci zostaną również policjanci i pracownicy ośrodków psychologiczno-pedagogicznych.