24 czerwca 2024

Małopolskie Centrum Biotechnologii już otwarte

Ok. 25 mln euro – tyle kosztowała budowa Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Będą w nim prowadzone innowacyjne badania naukowe m.in. nad nowymi metodami terapii chorób cywilizacyjnych, chorobami zakaźnymi, rozwojem nowych leków, a nawet procesami poznawczymi i emocjonalnymi i medycyną regeneracyjną.

Foto: freeimages.com

W skład nowo otwartego Małopolskiego Centrum Biotechnologii wchodzi siedem ośrodków badawczych. Razem tworzą one interdyscyplinarny organizm badawczy, w którym możliwe będzie wykonywanie badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Oto ich lista:

  • Ośrodek Bioinformatyki,
  • Ośrodek Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności,
  • Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki,
  • Ośrodek Bioremediacji,
  • Ośrodek Biologii Strukturalnej,
  • Ośrodek Bioróżnorodności,
  • Ośrodek Neurobiologii.

W ramach Małopolskiego Centrum Biotechnologii działa ponadto pięć niezależnych grup badawczych. Prowadzą je naukowcy międzynarodowej sławy, np. prof. dr hab. Jan Potempa, prof. dr Tadeusz Holak czy prof. dr hab. Tadeusz Sarna. Jako niezależne grupy działają też dwa laboratoria współpracujące z międzynarodowymi instytutami badawczymi (jedno z Max Planck Society, a drugie z Le Centre national de la recherche scientifique).

W planach jest nie tylko prowadzenie różnych badań, ale także ich komercjalizacja.

Małopolskie Centrum Biotechnologii to wspólne dzieło Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy wsparciu urzędu marszałkowskiego, powstałe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Inwestycję rozpoczęto realizować w 2009 roku. Przewodniczącym Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii jest prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, a jego zastępcą prof. dr hab. Adam Dubin.

ls

Źródło: MCB, UJ, UMWM