18 lipca 2024

Mediacje w izbach lekarskich

W strukturach samorządu lekarskiego od dawna działają mediatorzy. Na początku czerwca, w trakcie pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji, mediatorem Naczelnej Izby Lekarskiej wybrano dr Marzena Plucińska.

Foto: NIL

To właśnie dr Marzena Plucińska przywitała uczestników spotkania dla mediatorów z okręgowych izb lekarskich, które odbyło się w piątek 25 listopada w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W trakcie szkolenia poruszono m.in. następujące zagadnienia: jak rozpocząć mediację w toku postępowania w przedmiocie lekarskiej odpowiedzialności zawodowej, kto może do niej przystąpić i ile czasu trwa, a także kto może być mediatorem.

O tym, czym jest mediacja, mówiła r.pr. dr Katarzyna Antolak-Szymański, a o mediacji w izbach lekarskich z punktu widzenia pełnomocnika – adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka. Tematem wystąpienia dr. Zbigniewa Kuzyszyna była mediacja na etapie postępowania wyjaśniającego z punktu widzenia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lek. Piotr Winciunas przygotował prezentację, w której skoncentrował się na etapie postępowania przed sądem lekarskim z perspektywy Naczelnego Sądu Lekarskiego. O kompetencjach miękkich mediatora mówił psycholog Mirosław Borek, a dr Paulina Tomaszewska odniosła się do mediacji w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów w oparciu o wyniki badań ankietowych.

Samorząd lekarski widzi potrzebę wzmacniania roli mediacji oraz rozpowszechniania i wdrażania coraz lepszych narzędzi, w tym zmiany przepisów, które ułatwiłyby prowadzenie mediacji w izbach lekarskich.

„Mediacje stwarzają przestrzeń dla porozumienia, wyjaśnienia, dialogu np. między pacjentem a lekarzem, między samymi lekarzami jak i lekarzem i szpitalem czy przychodnią, w przypadku sytuacji spornej czy wzbudzającej wątpliwości. Konsensus na tym etapie pozawala uniknąć kolejnych kroków – prawnych, sądowych, gdzie strony narażone na czasochłonne procesy, generujące koszty, pochłaniające wiele energii” – wskazano na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Słowa kluczowe: