18 lipca 2024

Medyk – zawód wysokiego ryzyka

Francuscy pracownicy ochrony zdrowia coraz częściej doświadczają przemocy – wynika z raportu opublikowanego przez Krajową Radę Kolegium Lekarzy (Conseil national de l‘Ordre des Médecins, CNOM).

Fot. pixabay.com

To już 20. edycja badania na temat bezpieczeństwa lekarzy (opracowanie powstało we współpracy z Ipsos, na podstawie danych o incydentach zgłaszanych przez lekarzy do izb okręgowych).

Z tegorocznej edycji raportu wynika, że w 2022 r. doszło do 23-proc. wzrostu przemocy wobec lekarzy w porównaniu z 2021 rokiem. Odnotowano w sumie 1244 zgłoszenia, najczęściej dochodziło do przemocy słownej (również groźby). 56 proc. incydentów dotyczyło kobiet, 44 proc. – mężczyzn. Najczęściej problemy zgłaszali lekarze rodzinni.

CNOM zwraca uwagę, że wynik i tak jest zaniżony, bo wielu lekarzy nie zgłasza aktów przemocy, których doświadczyli w pracy. Co więcej, jedynie jedna trzecia tych, którzy zdecydowali się zgłosić incydent, złożyła oficjalną skargę.

Źródło: conseil-national.medecin.fr / Medscape