20 kwietnia 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2004)

W 2004 r. po raz pierwszy przyznano najważniejsze odznaczenie samorządu lekarskiego – Meritus Pro Medicis. Uhonorowano 11 osób.

Bohdan Bzowski
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista chorób wewnętrznych i higieny pracy. Społecznik. Brał udział w pracach nad reaktywacją samorządu lekarskiego. Przewodniczył Naczelnej Komisji Rewizyjnej II i III kadencji, a w kolejnej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Jest twórcą nowej koncepcji pracy komisji rewizyjnych w samorządzie lekarskim. Uhonorowany odznaczeniem OIL w Warszawie „Laudabilis”, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia.

Jan Ciećkiewicz
(Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Chirurg, jeden z pierwszych specjalistów w kraju z zakresu medycyny ratunkowej. Gorący zwolennik samorządności lekarskiej, przekonanie o jego pożyteczności wyniósł z domu. Działał w Komitecie Organizacyjnym Izb Lekarskich, wkładając dużo wysiłku w pracę na rzecz komisji regulaminowej przygotowującej jednolity tryb wyborów i organizację I KZL. Włączył się też w organizację OIL w Krakowie. Przewodniczył ORL w Krakowie w dwóch pierwszych kadencjach. Prowadził II NKZL, w czasie którego uchwalono KEL. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP.

Andrzej Fortuna
(Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Specjalista stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej i organizacji ochrony zdrowia. Przewodniczył Komisji Stomatologicznej NRL (przez ponad dwie kadencje) i ORL w Krakowie. Wieloletni wiceprezes NRL ds. stomatologii. Zastępca Przewodniczącego ORL w IV kadencji. Inicjował współpracę z zagranicznymi organizacjami stomatologicznymi. Redaktor działu „U stomatologów” „Gazety Lekarskiej”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2007 r. Na jego cześć ustanowiono Ogólnopolskie Odznaczenie OIL w Krakowie im. doktora Andrzeja Janusza Fortuny, przyznawane za zasługi dla lekarzy dentystów.

Tadeusz Lesław Chruściel
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista farmakologii klinicznej, profesor medycyny, uhonorowany doktoratem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej. Ekspert WHO, autor ponad trzystu prac naukowych, klinicznych i doświadczalnych. Pierwszy przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej. Doprowadził do powstania Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL i Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną przy NIL. Współtwórca Kodeksu Etyki Lekarskiej, komentator „Gazety Lekarskiej”, aktywny członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Wspólnie z żoną działał w warszawskim oddziale „Lekarzy Nadziei” i prowadził aptekę leków bezpłatnych dla osób ubogich i bezdomnych. Zmarł w 2010 r. Odznaczony Krzyżami: Wielkim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Leszczyński
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista radiologii, profesor medycyny. Współtwórca polskiej radiologii i odrodzonego samorządu lekarskiego. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej I i II kadencji. Wiceszef Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w których pełnił ważne funkcje, wykładowca na Uniwersytetach w USA, Europie, Kanadzie, Meksyku i Australii (jako visiting profesor). Współautor m.in. „Leksykonu Radiologii”, redaktor 3-tomowego podręcznika „Radiologii”. Otrzymał amerykańską nagrodę A. Jurzykowskiego, medal W. Zawadowskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w kwietniu br.

Jerzy Moskwa
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Oddany lekarz i społecznik. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. pierwszy przewodniczący OIL w Warszawie i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej II kadencji. Przez wiele lat był członkiem Prezydium ORL, w III kadencji przewodniczył Komisji Historycznej NRL. Został honorowym prezesem warszawskiej izby. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej, a także Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz „Laudabilis”. Zmarł w 2006 r.

Władysław Nasiłowski
(Śląska Izba Lekarska w Katowicach)

Anatomopatolog, specjalista medycyny sądowej. Profesor medycyny, nestor śląskiej medycyny, doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczył w tworzeniu odrodzonego samorządu lekarskiego. Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego II kadencji, wieloletni przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach. Wykładowca patomorfologii, medycyny sądowej, etyki lekarskiej. Współtworzył KEL. Autorytet na świecie w zakresie alkohologii sądowo-lekarskiej. Uhonorowany m.in. „Wawrzynem Lekarskim”, Złotym Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”, wyróżnieniem „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” i odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Jacek Piątkiewicz
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista chorób wewnętrznych. W samorządzie lekarskim od momentu jego reaktywacji. Szczególnie zaangażowany w kwestie związane z prawem medycznym, bioetyką i zdrowiem publicznym. Członek Prezydium NRL I kadencji. Obecnie jest wiceszefem komisji legislacyjnej swojej izby. Był wiceministrem zdrowia i opieki społecznej (1997-1999) i członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Regionu Europejskiego WHO (1999-2002). Od marca 2001 r. jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej działającej przy Ministrze Zdrowia. Odznaczony m.in. Medalem im. Doktora Jerzego Moskwy, „Laudabilis”, Krzyżem Oficerskim OOP.

Andrzej Nagórny-Martynowski
(Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy)

Specjalista pediatrii i alergologii. Przewodniczył Radzie Okręgowej Bydgosko-Pilskiej Izby, jednocześnie angażując się w działalność NIL (1990-97). W latach 1997-99 był rzecznikiem prasowym swojej izby i członkiem jej prezydium. Od 1997 r. do 2001 r. działał w Komisji Finansowej NRL. Honorowy Prezes BIL i Konwentu Przewodniczących Okręgowych Izb Lekarskich, felietonista „Primum” i były szef kolegium redakcyjnego tego pisma. Był też w kolegium redakcyjnym „Gazety Lekarskiej”. Uhonorowany m.in. odznaczeniami: „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego BIL”, „Cerebrum Medici”, „Pro Gloria Medici”, Złotym Krzyżem Zasługi.

Ładysław Nekanda-Trepka
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Chirurg ogólny, specjalista medycyny sportowej. Działał w Komitecie Organizacyjnym Izb Lekarskich. Od 1989 r. w składzie ORL w Warszawie. Wieloletni członek Prezydium ORL. W okresie rządów AWS radca ministra zdrowia w Departamencie Nauki i Kształcenia. W V i VI kadencji był sekretarzem warszawskiej izby, obecnie jest zastępcą sekretarza, szefem okręgowej komisji wyborczej i przewodniczącym komisji ds. stażu podyplomowego oraz komisji rejestracji i prawa wykonywania zawodu swojej izby. Aktywny także w NIL – od wielu lat przewodnicząc Krajowej Komisji Wyborczej i Komisji Organizacyjnej NRL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, „Pro Gloria Medici”, „Laudabilis”.

Bożena Pietrzykowska-Bodnar
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista psychiatrii. Członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. Wiceprezes NRL I kadencji, a w kolejnej – Sekretarz NRL, później zajmowała się sprawami związanymi z kształceniem medycznym i etyką lekarską, kierowała też Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną. Aktywna także w okręgu – od lat poświęca swój czas komisji legislacyjnej, komisji etyki lekarskiej i komisji bioetyki warszawskiej izby, działa też w Ośrodku Współpracy z Zagranicą ORL w Warszawie. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i „Laudabilis”.

Lidia Sulikowska