22 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2006)

W 2006 r. dwóm lekarzom przyznano najważniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim – Meritus Pro Medicis. Jeden z nich związany jest z Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarską, a drugi – z OIL w Gdańsku. Czym zasłużyli się samorządowi?

Maciej Czerwiński
(Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska)

Specjalista psychiatra. Założyciel Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. Wieloletni przewodniczący ORL w Toruniu (1989-1997, 2005-2009), był także sekretarzem swojej izby i uczestniczył w pracach komisji ds. praktyk lekarskich, komisji historycznej oraz komisji kształcenia. Założyciel i pierwszy Kanclerz Kapituły Tytułu i Odznaczenia „Pro Gloria Medici” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

W przeszłości zaangażowany też w NIL – m.in. jako członek Prezydium NRL i przewodniczący zespołu ds. nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. W latach 2001-2005 kierował Kujawsko-Pomorską ORL. Najważniejsze dla niego było uregulowanie spraw kształcenia lekarzy i zbudowanie takiej korporacji zawodowej, w której każdy czuje się dobrze i zachowuje autonomię.

Jerzy Umiastowski
(Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Internista, specjalista analityki lekarskiej. Delegat na OZL i KZL. Pierwszy przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku (1989-1993). Wieloletni członek Prezydium ORL. Współtwórca Kodeksu Etyki Lekarskiej – jako członek zespołu roboczego do opracowania KEL powołanego przez Naczelną Radę Lekarską.

„KEL nie jest dokumentem administracyjnym – jest zaleceniem etycznym (…) Wskazuje wolny zawód lekarza” – mówił na łamach „Gazety Lekarskiej” (2/2017), wspominając czas prac nad niebieską książeczką. Wieloletni przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku powołanej w grudniu 1999 r. Od kwietnia 2016 r. jest członkiem komisji bioetycznej swojej izby.

Lidia Sulikowska