19 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2009)

W 2009 roku ośmiu lekarzom i dwóm stomatologom przyznano odznaczenie Meritus Pro Medicis. Co zrobili, działając w samorządzie lekarskim?

Zdzisław Annusewicz

Zdzisław Annusewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista stomatologii zachowawczej. Najpierw działał w warszawskiej izbie (wiceprzewodniczący ORL, członek Prezydium i różnych komisji, m.in. stomatologicznej i bioetycznej), później aktywny także w NIL, gdzie zajmował się sprawami stomatologów i etyką zawodu. Pracował w zespole przygotowującym nowelizację KEL z 2007 r. Brał udział w sesjach Rady Europejskich Lekarzy Dentystów. Orędownik powstania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. – Połączenie obydwu zawodów wspólnym aktem prawnym było ogromną nobilitacją dla środowiska stomatologicznego – mówi Zdzisław Annusewicz. Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Zbigniew Brzezin

Zbigniew Brzezin (Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)

Specjalista chirurgii dziecięcej. Od 1989 r. nieprzerwanie w Naczelnej Radzie Lekarskiej, członek Prezydium NRL, przewodniczący Komisji Legislacyjnej, obecnie – Rzecznik Praw Lekarza NRL. Uczestnik wielu komisji i zespołów NRL, w tym ds. kas chorych, zmian systemowych, ubezpieczeń społecznych. Działacz ORL w Łodzi, wiceprzewodniczący II kadencji. Współtwórca i wieloletni przewodniczący ORL w Częstochowie. Współorganizator Kongresów Polonii Medycznej w Częstochowie. Wieloletni redaktor naczelny „Częstochowskiej Gazety Lekarskiej”, obecnie – prezes ORL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat wielu innych odznaczeń.

Zbigniew Hamerlak

Zbigniew Hamerlak (Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)

Lekarz dentysta. Wieloletni działacz samorządu lekarskiego. Był wiceprezesem ORL w Szczecinie i szefem tamtejszej komisji stomatologicznej. Sprawami lekarzy dentystów zajmował się także w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Wspólnie z innymi samorządowcami działał na rzecz lekarzy dentystów w trudnym okresie prywatyzacji stomatologii, zmian związanych z wejściem do Unii Europejskiej czy pojawieniem się Narodowego Funduszu Zdrowia. Brał udział w kształtowaniu nadzoru nad kształceniem podyplomowym. W swojej okręgowej izbie realizował ideę szkolenia ustawicznego dla lekarzy dentystów, organizując liczne szkolenia. Honorowy Członek OIL w Szczecinie.

Mariusz Janikowski

Mariusz Janikowski (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Specjalista chorób wewnętrznych. Sekretarz ORL (3, 4) i NRL (5, 6). Zaangażowany w uporządkowanie spraw organizacyjnych i wyborczych w samorządzie. Organizator obchodów 15-lecia i 20-lecia samorządu oraz krajowych zjazdów. Obecnie jest wiceprezesem swojej okręgowej izby i przewodniczy tamtejszej komisji bioetycznej, a w NIL wchodzi w skład prezydium NRL, jest wiceprzewodniczącym komisji organizacyjnej i KKW oraz przewodniczy komisji, która organizuje egzaminy z jęz. polskiego dla lekarzy cudzoziemców, jest także szefem zespołu ds. polityki lekowej i farmakoterapii. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom. Organizator zlotów motocyklowych lekarzy – członek zarządu klubu DoctoRRiders.

Marek Jodłowski

Marek Jodłowski (Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach)

Lekarz pediatra. Działa w samorządzie lekarskim od momentu jego reaktywacji. Delegat na OZL i KZL. Od wielu lat zaangażowany w prace komisji organizacyjnych i wyborczych – zarówno w swojej okręgowej izbie, jak i w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Przewodniczący ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej IV i V kadencji, zastępca sekretarza NRL VI kadencji. Sekretarz NRL w obecnej kadencji, a w izbie świętokrzyskiej przewodniczy komisji legislacyjnej i komisji do spraw prawa medycznego. Zasiada także w Radzie Fundacji Lekarze Lekarzom, zajmującej się wsparciem lekarzy, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji.

romuald krajewski

Romuald Krajewski (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista neurochirurgii. Zaangażowany zarówno w okręgu (obecnie zastępca prezesa ORL, szef komisji zajmującej się doskonaleniem zawodowym lekarzy), jak i NIL. Od V kadencji jest wiceprezesem NRL (wcześniej był m.in. przewodniczącym NSL, przez lata pracował też w komisji kształcenia medycznego). Zajmują go sprawy międzynarodowe (członek komisji ds. współpracy międzynarodowej w NIL), od 2012 r. jest prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS). Obecnie kieruje ośrodkami: doskonalenia zawodowego oraz studiów, analiz i informacji NIL, zaangażowany też w prace komisji, która organizuje egzaminy z jęz. polskiego dla lekarzy cudzoziemców.

wojciech-maksymowicz

Wojciech Maksymowicz (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie)

Specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii. Był przewodniczącym Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” – związku zawodowego, który nadawał ton budzącej się myśli o reaktywacji samorządu lekarskiego. Odpowiedzialny za organizację kampanii wyborczej do pierwszych wyborów do NRL. Sekretarz NRL w I kadencji. Uczestniczył w przygotowaniu projektu KEL i regulacji niezbędnych dla funkcjonowania NIL. Kierował „Gazetą Lekarską”. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Obecnie kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i prorektor UWM ds. uczelni medycznej. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Marquardt

Wojciech Marquardt (Śląska Izba Lekarska w Katowicach)

Specjalista chorób wewnętrznych. W latach 1980–1993 działał w NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia. Jeden z organizatorów izby lekarskiej w Katowicach. Członek NRL i ORL w Katowicach wszystkich kadencji, wiceprezes NRL (IV kadencja), przewodniczący śląskiej izby (II, III kadencja, następnie zastępca przewodniczącego). Uczestniczył w pracach wielu komisji problemowych. Obecnie jest Skarbnikiem NRL, wiceprzewodniczącym Krajowych Zjazdów Lekarzy, członkiem Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną, Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NRL, kolegium „Gazety Lekarskiej”, a także działa w komisji etyki lekarskiej i komisji finansowo-budżetowej naczelnej izby. Działa też w ŚIL. Współorganizator kilku Kongresów Polonii Medycznej.

andrzej sawoni

Andrzej Sawoni (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista chirurgii ogólnej. Uczestniczył w procesie reaktywacji samorządu lekarskiego (członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich). Zastępca przewodniczącego ORL w Warszawie I kadencji, w następnych latach pełnił m.in. funkcję skarbnika izby. Obecnie jest prezesem warszawskiej izby. Wcześniej działał też w NIL (skarbnik NRL, wiceprezes NRL, szef komisji finansowo-budżetowej). Prowadził w 2003 r. w Toruniu VII NKZL, na którym znowelizowano KEL. – To było trudny, a jednocześnie bardzo ważny czas – wspomina Andrzej Sawoni. Uważa, że warto działać w samorządzie, bo dzięki temu można mieć realny wpływ na kształt zawodu lekarza.

Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Krystyna Szyrocka-Kowalczyk (Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej)

Specjalista chirurgii dziecięcej. Działa głównie w swoim okręgu. Przewodnicząca ORL III i IV kadencji (wówczas beskidzka izba była gospodarzem pierwszego wyjazdowego posiedzenia Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich), a w następnych dwóch kadencjach była skarbnikiem swojej izby. Obecnie jest członkiem prezydium swojej izby. Zainicjowała utworzenie w 1999 roku ośrodka kształcenia medycznego przy beskidzkiej izbie. Uważa, że najważniejszą rolą samorządu jest integracja środowiska lekarskiego, dlatego w jej okręgu izba jest areną spotkań dla wszystkich medyków. Przez lata angażowała swój autorytet w NIL w walkę o utrzymanie tzw. małych i średnich izb lekarskich.

Lidia Sulikowska