27 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2010)

W 2010 r. dziesięć osób (sześciu lekarzy i czterech lekarzy dentystów) uhonorowano odznaczeniami Meritus Pro Medicis. Czym zasłużyli się dla samorządu lekarskiego?

W 2010 r. dziesięć osób (sześciu lekarzy i czterech lekarzy dentystów) uhonorowano odznaczeniami Meritus Pro Medicis

Foto: pixabay.com

Barbara Baranowicz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie):

Specjalista chirurgii dziecięcej. Działa w samorządzie lekarskim od czasu jego reaktywacji – początkowo w roli zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a od następnej kadencji jako zastępca NROZ. Pełni tę funkcję nieprzerwanie do dziś.

Uważa, że działalność ta jest konieczna i ważna dla środowiska lekarskiego, bo musi istnieć instytucja, która z jednej strony będzie występowała przeciw błędom lekarskim, a z drugiej – broniła niesłusznie oskarżonych przez pacjentów lekarzy. Choć ta praca jest niewdzięczna, jak mówi, to nie trzeba się jej bać, tylko robić swoje, tym bardziej że zespół rzeczników jest zgrany i wspiera się nawzajem.

Teresa Bujko (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu):

Specjalista stomatologii zachowawczej. Delegat na OZL i KZL wszystkich kadencji. Bardzo zaangażowana w swoim okręgu – była m.in. wiceprzewodniczącą DRL i zastępcą przewodniczącego prezydium, pracowała też w wielu komisjach problemowych. Pomysłodawczyni utworzenia Komisji Socjalnej (I przewodnicząca).

Dzięki niej powstało pierwsze w kraju Koło Lekarzy Seniorów, zorganizowała też zespół, a następnie Koło Lekarzy Prywatnie Praktykujących. Aktywna także w NIL. Inicjatorka I Ogólnopolskiego Forum Praktyk Prywatnych. Walczyła m.in. o poprawę jakości opieki stomatologicznej dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Organizator szkoleń.

Roman Hajzik (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu):

Specjalista pediatrii i medycyny sportowej. Przez wiele lat przewodniczył Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NIL. Zaangażowany w działalność swojej OIL. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Klubu Seniorów DIL. Patriota, społecznik, ceniony lekarz.

Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony dla Wrocławia i Województwa Wrocławskiego” i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Sportu Polskiego”. Odszedł na wieczny dyżur w 2013 r. „Jest wielu ludzi obdarzonych inteligencją, interesującą osobowością, talentami. Roman miał coś więcej; miał to, co nazywamy formatem” – tak wspominano go w mowie pogrzebowej.

Małgorzata Kaczmarska-Banasiak (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi):

Specjalista stomatologii dziecięcej. W samorządzie lekarskim od I do V kadencji. Aktywna w NIL – w komisji stomatologicznej i komisji ds. lekarzy cudzoziemców, członek prezydium i zastępca sekretarza NRL. Zaangażowana także w swojej izbie – jako wiceprezes i sekretarz ORL, a także wieloletnia przewodnicząca komisji stomatologicznej.

Z sukcesem walczyła m.in. o możliwość specjalizowania się lekarzy dentystów w ramach etatów rezydenckich. Wizytowała lekarskie praktyki dentystyczne w okręgu w poszukiwaniu placówek, które chciałyby umożliwić szkolenia specjalizacyjne. Przewodniczyła komisji egzaminacyjnej z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców.

Marianna Kawa-Kiesner (Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach):

Specjalista stomatologii zachowawczej. W samorządzie lekarskim od początku jego reaktywacji. Delegat na OZL i KZL. Wieloletnia wiceprzewodnicząca ORL i przewodnicząca komisji stomatologicznej swojej izby lekarskiej.

Członek także innych komisji problemowych – komisji bioetycznej, komisji prawa wykonywania zawodu, komisji ds. stażu podyplomowego, komisji ds. rejestracji praktyk prywatnych i prywatyzacji, zespołu ds. kształcenia i nauki. Udzielała się także w Naczelnej Izbie Lekarskiej – jako członek Naczelnego Sądu Lekarskiego i komisji etyki lekarskiej.

Jerzy Kruszewski (Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie):

Specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Współtworzył Wojskową Izbę Lekarską. Wiceprzewodniczący WIL w dwóch pierwszych kadencjach, a w następnej – przewodniczący. Równolegle działał też w NIL – najpierw w komisji legislacyjnej, a potem w składzie prezydium i jako zastępca sekretarza NRL. Od IV kadencji kieruje Komisją Kształcenia Medycznego NRL.

Współtwórca modułowego systemu kształcenia specjalizacyjnego. W jego ocenie jednym z najpilniejszych zadań jest działanie w zakresie tworzenia umiejętności w węższych dziedzinach medycyny. Chce, aby kształcenie podyplomowe w całości podlegało samorządowi lekarskiemu, podobnie jak jest w Niemczech.

Stefan Pojda (Śląska Izba Lekarska w Katowicach):

Był członkiem KKW, OSL w Katowicach i wielu komisji problemowych w ŚIL. Propagator głosowania korespondencyjnego. Zastępca NROZ (2006-2009). Członek Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL (2002–2005, 2006-2009, 2010-2013). Delegat na KZL. Uczestniczył w opracowaniu KEL.

Obecnie członek komisji ds. lekarzy emerytów i rencistów i rady programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL. Uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką ŚIL „Zasłużony dla lekarzy” Pro Medico. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (2007).

Antoni Stopa (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie):

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Delegat na OZL i KZL. Był aktywny w NIL, m.in. w komisji stomatologicznej, a także w okręgu – jako wiceprezes ORL (II kadencja), wieloletni przewodniczący komisji stomatologicznej i komisji etyki lekarskiej. Już trzecią kadencję jest sędzią NSL. Obecnie bierze też udział w pracach komisji bioetycznej swojej izby.

Jako jeden z pierwszych w samorządzie dostrzegł potrzebę umożliwienia lekarzom zawierania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) za pośrednictwem izby lekarskiej, dzięki czemu umowy mogły być wynegocjowane na korzystniejszych warunkach. Pracował też w zespole do spraw nowelizacji KEL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Susłowski (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi):

Lekarz chorób wewnętrznych. W samorządzie lekarskim od II kadencji. Wieloletni członek Krajowej Komisji Organizacyjnej. Zaangażowany w prace Krajowej Komisji Wyborczej od jej powstania aż do poprzedniej kadencji (przez wiele lat jako zastępca przewodniczącego, w VI kadencji jako przewodniczący).

Jak mówi, to praca wymagająca, momentami niewdzięczna, ale bardzo potrzebna. Działa również na szczeblu okręgowym. Zastępca sekretarza ORL IV kadencji, był też członkiem komisji bioetyki, przez długi czas kierował pracami komisji wyborczej. Przez 16 lat był Komandorem klubu żeglarskiego „Szkwał” przy OIL w Łodzi. Obecnie jest członkiem NRL (już 3. kadencję) i ORL w Łodzi (od III kadencji).

Stanisław Wencelis (Śląska Izba Lekarska w Katowicach):

Specjalista psychiatrii. Członek NRL i Komisji ds. Etyki NRL w pierwszych czterech kadencjach. Współtwórca Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przewodniczył też zespołowi, a następnie komisji ds. AIDS, która zajmowała się przezwyciężaniem obecnego w tamtych czasach strachu wśród lekarzy i pielęgniarek przed osobami zakażonymi.

Aktywny także w ŚIL – jako sędzia okręgowego sądu lekarskiego (I kadencja), wieloletni przewodniczący komisji ds. etyki (w latach 1993-2005), a następnie jej wiceprzewodniczący (w V i VI kadencji), obecnie jest członkiem tej komisji. Przez trzy kadencje był też w składzie prezydium ORL. Uhonorowany m.in. odznaczeniem Pro Gloria Medici.

Lidia Sulikowska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.