20 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2012)

W 2012 r. Kapituła odznaczenia Meritus Pro Medicis przyznała to najcenniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim dwóm osobom. Co zrobili dla środowiska? Czemu samorząd jest dla nich ważny?

Marek Zasadny

Marek Zasadny (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Zaangażował się w działalność samorządową, bo w solidarności zawodowej widział szansę na poprawę kondycji materialnej lekarzy, która – jak sam mówi – była żenująca. Brał udział jako negocjator i udało się dojść do porozumienia w kwestii wynagrodzeń pomiędzy strajkującymi lekarzami i dyrekcją szpitala w jego rodzinnym Przemyślu w 2007 r. (obszar strajków obejmował szpitale podkarpackie).

Bliskie są mu też ideały pomocy lekarzom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, dlatego od trzeciej kadencji działa w komisji socjalno-bytowej krakowskiej izby. Wieloletni członek Prezydium ORL, już drugą kadencję jest wiceprezesem swojej izby. Chciałby sfinalizować plany budowy siedziby Delegatury OIL w Przemyślu, której od lat jest pełnomocnikiem. Chciałby też rozwijać pomoc finansową izby dla lekarzy, między innymi w kwestii wspomagania rozpoczęcia działalności w zawodzie.

Wojciech Ratajczak

Wojciech Ratajczak (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Do pracy w samorządzie namówili go koledzy, którzy organizowali siedzibę gdańskiej izby w Szpitalu na Zaspie, gdzie wówczas pracował. Zaczynał od pracy w OSL i NSL. Wieloletni członek Prezydium ORL, był też wiceprezesem swojej okręgowej izby. Związany z Komisją Stomatologiczną i Komisją ds. Praktyk Lekarskich OIL w Gdańsku, a w NRL – także działa w Komisji Stomatologicznej i Zespole ds. Praktyk Lekarskich.

Opiniuje projekty aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia związane z działalnością lekarzy dentystów. Jak mówi, czasem udaje się skłonić resort zdrowia do wycofania się z błędnych pomysłów. Przypomina chociażby batalię o uproszczenie procedur radiologicznych dla stomatologów. Teraz, wspólnie z członkami Zespołu ds. Praktyk Lekarskich NRL i Biurem Prawnym NIL, pracuje m.in. nad propozycją zmiany przepisów, która umożliwiałaby zatrudnianie lekarzy w indywidualnej praktyce lekarskiej.

Lidia Sulikowska

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 2/2017