18 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2015)

W 2015 r. Meritus Pro Medicis – najważniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim – przyznano pięciu osobom. Zostały one uhonorowane podczas tegorocznego XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Kim są odznaczeni? Jakimi działaniami zasłużyli na to wyróżnienie?

Stanisław Markowski (Świętokrzyska Izba Lekarska)

Kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych. Od początku walczył o utworzenie odrębnej izby dla świętokrzyskich lekarzy i stomatologów, co nie było proste, bo sam projekt ustawy o izbach lekarskich, reaktywujący samorząd lekarski, nie uwzględniał oddzielnej izby dla tego regionu. Swoją samorządową działalność związał przede wszystkim z okręgowym sądem lekarskim – jako przewodniczący I i II kadencji, zastępca przewodniczącego IV i V kadencji, i ponownie przewodniczący VI i obecnej kadencji.

Zaangażowany także w działalność zespołu ds. etyki lekarzy swojej izby (członek zespołu wszystkich kadencji). Członek NSL i ORL III kadencji, delegat na OZL we wszystkich kadencjach i KZL I, II i III kadencji. Swoje życie zawodowe związał z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Czerwonej Górze, gdzie przez wiele lat był ordynatorem tamtejszego oddziału kardiologicznego.

Dr Jacek Miarka (Okręgowa Izba Lekarska w Opolu)

Specjalista chorób wewnętrznych, neurolog i kardiolog. Jest jednym z tych, którzy tworzyli pierwszy Kodeks Etyki Lekarskiej. Członek Prezydium ORL I kadencji, w następnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, a od III kadencji do teraz jest sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Ponadto bardzo angażuje się w pracę komisji bioetycznej swojej okręgowej izby lekarskiej, będąc przewodniczącym niemal od początku jej istnienia. Od wielu lat jest ordynatorem Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego Szpitala Powiatowego w Nysie – pod jego kierownictwem specjalizację uzyskało 45 lekarzy, co jest ewenementem nie tylko w skali wojewódzkiej.

Waldemar Naze (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)

Swoją przygodę z medycyną rozpoczął pod koniec lat 60., w 1972 r. uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej I stopnia, a w 1976 r. – II stopnia. Aktywnie włączył się w tworzenie OIL w Łodzi i działalność na rzecz samorządu lekarskiego już po jego odrodzeniu. Delegat na KZL w pierwszych trzech kadencjach.

Działalność dla samorządu to dla niego jednak przede wszystkim praca w biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie pełni funkcję zastępcy NROZ nieprzerwanie od pierwszej kadencji do dziś. W swojej pracy zawodowej był między innymi ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi, a także kierował Oddziałem Chirurgicznym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Dr Konstanty Radziwiłł (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista medycyny ogólnej, lekarz rodzinny. W prace samorządu lekarskiego zaangażował się na początku lat 90. Delegat na OZL i KZL od 1993 r.. Przez wiele lat uczestniczył w pracach komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej, miedzy innymi Komisji Etyki Lekarskiej oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Prezes NRL (2001-2010).

W VI kadencji pełnił funkcję wiceprezesa NRL, a w obecnej – sekretarza NRL i wiceprezesa ORL w Warszawie. Działał też m.in. w strukturach lekarskich organizacji europejskich. W latach 2010-2012 r. był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). W listopadzie 2015 r. został ministrem zdrowia, co wiązało się z rezygnacją z działania w ramach samorządu lekarskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wanda Wenglarzy-Kowalczyk (Śląska Izba Lekarska)

Specjalista chirurgii dziecięcej. W samorządzie lekarskim działa od jego reaktywacji. To, że lekarze i lekarze dentyści będą mogli w końcu sami o sobie decydować, uważała za wartość, której nie można zmarnować. W I kadencji była członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, ponadto została zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pozostając na tym stanowisku przez kolejne kadencje.

W obecnej kadencji samorządu lekarskiego także jest zastępcą NROZ. Przez wszystkie kadencje związana także z Komisją ds. Etyki ORL w Katowicach. Delegat na KZL i OZL. Przez ostatnich kilkanaście lat swojej pracy zawodowej kierowała Oddziałem Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku.

Lidia Sulikowska

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 10/2016


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.