23 czerwca 2024

Międzynarodowa konferencja o szpitalnictwie

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku, w Domu Lekarza w Katowicach, odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona śląskiemu szpitalnictwu XIX i XX wieku.

Szpital im. Mielęckiego w Katowicach
Foto: SPSK w Katowicach

Konferencja organizowana jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedrę Nauk Społecznych, Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Sosnowcu oraz Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

Stanisław Mysiak
Przewodniczący Komisji Historycznej ORL w Katowicach
tel. 605 256 335 lub (32) 252 97 51
e-mail: stanislawmysiak@gmail.com