27 maja 2024

Minimalnie inwazyjna, wielonarządowa operacja onkologiczna

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, po raz pierwszy przeprowadzono w pełni laparoskopową, jednoczasową anatomiczną resekcję wątroby oraz lewostronną hemikolektomię.

Model 3d

Wskazaniem do operacji u 59-letniej pacjentki był dwuogniskowy rak jelita grubego z przerzutem do wątroby w seg. 2/3. Ze względu na objawową kamicę pęcherzyka żółciowego wykonano równocześnie cholecystektomię.

W badaniu histopatologicznym rozpoznano dwuogniskowego raka gruczołowego jelita grubego pT3(m) N1b(3/21) M1 R0. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym została wypisana z kliniki w piątej dobie pooperacyjnej.

3 grudnia tę operację wykonał zespół w składzie: prof. Tadeusz Wróblewski, lek. Wacław Hołówko oraz lek. Jan Stypułkowski (asysta), lek. Grzegorz Witek (asysta). Pacjentkę znieczulała dr Marta Dec. Do operacji instrumentowała mgr Marzena Kaczmarska, funkcję pielęgniarki anestezjologicznej pełniła Ewa Sobczak.

– Dostęp minimalnie inwazyjny na dobre zyskał uznanie w leczeniu chorób onkologicznych. Poza korzyściami takimi jak m.in. zmniejszenie bólu pooperacyjnego, zmniejszenie ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej i krótszy okres rehabilitacji, pacjenci onkologiczni mogą szybciej podjąć leczenie uzupełniające – mówi lek. Wacław Hołówko.

– Wykonywanie jednoczasowych, laparoskopowych operacji wielonarządowych dodatkowo skraca czas od chirurgicznie radykalnego usunięcia nowotworu do momentu włączenia pooperacyjnej chemioterapii – dodaje dr Hołówko, który w swojej pracy skupia się na minimalnie inwazyjnym sposobie leczenia chorób jamy brzusznej, w tym schorzeń onkologicznych.

Dzięki współpracy Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego działa ogólnopolski rejestr laparoskopowych resekcji wątroby. Aktualnie w prowadzenie rejestru zaangażowanych jest 7 ośrodków, m.in. z Krakowa, Białegostoku, Lublina, Łodzi i Bydgoszczy.