19 czerwca 2024

Minister Zembala: będą większe kwoty zwrotu

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w dniu 28 września 2015 r. pismo do Ministra Zdrowia Mariana Zembali, w którym podkreśla, iż z ogromną radością przyjął informację o deklaracji szefa resortu dotyczącą podwyższenia kwoty zwrotu za czynności przejęte przez samorząd lekarski od administracji państwowej, wykonywane w 2015 roku. Poniżej publikujemy fragmenty tego pisma.

Foto: freeimages.com

Samorząd lekarski wykonuje na co dzień czynności przejęte od administracji państwowej. Jednocześnie od lat większość kosztów tych czynności pokrywamy ze składek lekarzy i lekarzy dentystów.

Dlatego też z ogromną radością przyjąłem otrzymaną w dniu 25 września 2015 roku informację o deklaracji Pana Ministra podwyższenia kwoty zwrotu za czynności wykonywane w 2015 roku. Każde podwyższenie dotychczasowego poziomu jest dla izb lekarskich bardzo ważne.

Składam Panu Ministrowi wyrazy podziękowania za – niespotykane w ostatnich latach – zrozumienie ważności wykonywanych przez samorząd lekarski zadań, szczególnie tych, które wykonujemy jako zadania zlecone przez Państwo.

Pokrycie kosztów czynności administracyjnych określonych w ustawie o izbach lekarskich zadań mieści się w kategorii celów publicznych realizowanych przez izby lekarskie, które działają w wielu zakresach zarówno na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów, jak i dla dobra i bezpieczeństwa pacjentów, utrzymania wysokiego poziomu leczenia, a przede wszystkim właściwego etycznego postępowania lekarzy i lekarzy dentystów.

Wykonujemy czynności przejęte od administracji państwowej takie jak prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza.

Dziękuję za podjęcie przez Pana Ministra dialogu, za przebieg naszych negocjacji, za uczestnictwo Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia Jakuba Bydłonia w Naczelnej Izbie Lekarskiej i podjęcie przez niego rozmów ze Skarbnikiem Naczelnej Izby Lekarskiej oraz skarbnikami Izb Okręgowych.

Te wszystkie działania stwarzają możliwość podpisania umów pomiędzy Panem Ministrem oraz Izbami Lekarskimi w przewidzianym terminie, co również przyjmuję z zadowoleniem.