19 czerwca 2024

Ministerstwo bezczynne w sprawie specjalizacji

Wciąż nie zatwierdzono programów specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, mimo że od wejścia w życie przepisów zmieniających system szkolenia specjalizacyjnego upłynęły już trzy lata. Z tego powodu system kształcenia modułowego nie został jeszcze wdrożony. Zaniepokojenia tym faktem nie kryje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Marta Jakubiak

W stanowisku uchwalonym w ostatni piątek wyrażono nadzieję, że programy specjalizacji zostaną w końcu zatwierdzone i to w terminie pozwalającym rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w nowym trybie osobom, które przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego jesienią tego roku.

„Nowe programy specjalizacyjne powinny być tak skonstruowane, aby zapewniać kształcenie lekarzy specjalistów najwyższej klasy” – podkreśla Prezydium NRL. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia zgodności tych programów z przepisami Unii Europejskiej, aby „kwalifikacje lekarzy były uznawane i doceniane nie tylko w kraju, ale także za granicą”.

Przypomnijmy, że programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych wprowadzono ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. Nr 113, poz. 658) oraz rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 26).