22 czerwca 2024

Mniej zgonów w 2014 roku. Ile spowodował rak?

Ze wstępnych informacji opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2014 roku w naszym kraju zmarło ponad 372 tys. osób, tj. o ponad 15 tys. mniej niż w 2013 roku. Polacy umierają głównie z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, trzecią grupą przyczyn są urazy i zatrucia. Utrzymuje się trend wysokiej nadumieralności mężczyzn w stosunku do kobiet.

Choroby układu krążenia i nowotwory stanowią ponad 70% wszystkich zgonów. O ile w przypadku chorób związanych z układem krążenia sytuacja od kilku lat znacząco poprawia się, to w kwestii nowotworów jest odwrotnie – w 1990 roku nowotwory złośliwe były przyczyną prawie 19% zgonów, w 2000 roku stanowiły 23%, a w 2013 roku – ponad 24%.

Urazy i zatrucia są przyczyną 6% zgonów, dużo częściej giną z tego powodu mężczyźni (8%) niż kobiety (3%). Warto także podkreślić, ze wśród dzieci i młodzieży (w wieku 5-19 lat) urazy i zatrucia są najczęstszymi przyczynami umieralności i stanowią ponad połowę wszystkich zgonów (najczęściej dotyczy to chłopców).

Kolejne 6% wszystkich zgonów odnotowanych w naszym kraju, to te, których przyczyny nie zostały dokładnie określone – jak zauważają eksperci GUS, odsetek tych orzeczeń w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Co istotne, struktura umieralności według przyczyn różni się w zależności od wieku osób zmarłych. Wśród ludzi do 65. roku życia najczęstszą przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe, a w przypadku osób starszych – dominuje umieralność spowodowana chorobami układu krążenia. Nadal umiera więcej mężczyzn niż kobiet, za to natężenie zgonów w miastach i na wsi jest takie samo i wynosi ok. 10,1‰.

Spada też umieralność dzieci w wieku 1-14 lat oraz niemowląt. W 2014 roku zarejestrowano 1,6 tys. zgonów dzieci w wieku poniżej 1. roku życia (o blisko 100 mniej niż przed rokiem). Główne przyczyny ich umieralności to: choroby i stany okresu okołoporodowego oraz wrodzone wady rozwojowe.

Źródło: GUS