22 maja 2024

Na wieczny dyżur odszedł dr Andrzej Sawoni

W wieku 69 lat zmarł dr Andrzej Sawoni – członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, były wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i skarbnik NRL, a także były prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Foto: twitter.com/AndrzejSawoni

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie specjalizację z chirurgii. Z samorządem lekarskim był związany od samego początku swojej kariery zawodowej. W latach 2007-2015 pracował jako dyrektor naczelny Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Dr. Andrzeja Sawoniego, wspaniałego człowieka, lekarza chirurga,
Wiceprezesa i skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej,
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie VII kadencji.
Żegnamy naszego przyjaciela, wieloletniego działacza Izb Lekarskich, jednego z inicjatorów odrodzenia samorządu lekarskiego, nauczyciela i mistrza wielu młodych lekarzy, długoletniego dyrektora szpitala, cenionego i lubianego przez pacjentów chirurga, świetnego organizatora opieki zdrowotnej, ciepłego i dobrego człowieka.
W imieniu wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów Rodzinie i współpracownikom,
szczere wyrazy współczucia składa
Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

12 marca 2023 roku dotarła do nas informacja o odejściu ważnego dla historii samorządu lekarzy i lekarzy dentystów lekarza. Chirurga praktyka, dyrektora szpitala, wieloletniego skarbnika Naczelnej Izby Lekarskiej, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie VII Kadencji, organizatora ważnych dla środowiska konferencji samorządowych.
Odszedł człowiek wielkiego serca, prawy i godny, oddany samorządowi lekarskiemu.
Prezesi IX Kadencji żegnają kolegę Andrzeja Sawoniego.
Cześć jego pamięci!