22 maja 2024

Najlepsze na świecie szkoły dentystyczne

Na początku marca ukazał się ranking Quacquarelli Symonds klasyfikujący wyższe uczelnie w danej dziedzinie, z pięciu głównych obszarów: „Arts & Humanities”, „Engineering & Technology”, „Life Sciences & Medicine”, „Natural Sciences” oraz „Social Sciences & Management”.

Foto: pixabay.com

W tym roku w zestawieniu QS World University Rankings by Subject 2021 znalazło się 18 polskich szkół, odnotowanych w 30 różnych dyscyplinach (spośród 51). Na liście 60 najlepszych na świecie szkół dentystycznych najlepiej wypadły te ze Stanów Zjednoczonych, a także z Europy i Azji.

Niestety, nie było wśród nich polskiego przedstawiciela. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet w Gothenburgu, na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet z Michigan, trzecie miejsce przypadło ex aequo Academic Center for Dentistry z Amsterdamu i University of Hong Kong, a piąte (także ex aequo) – King’s College London oraz Tokyo Medical and Dental University.

Jak podkreślił Peter Lingström, profesor i dyrektor Instytutu Odontologii na Uniwersytecie w Gothenburgu, sukcesy uczelni nie zależą od indywidualnych badaczy, ale od kilku silnych grup badawczych. Ich zainteresowania skupiają się na 13 obszarach tematycznych, m.in. dotyczących wiodących chorób jamy ustnej, badań nad implantami oraz problemów behawioralnych i lęku pacjentów przed lekarzem dentystą.

Ta szwedzka uczelnia ma w swojej ofercie pięcioletnie studia licencjackie dla stomatologów oraz trzyletnie dla higienistek i techników dentystycznych, a także roczne szkolenie uzupełniające dla posiadających stopnie naukowe stomatologów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

– Wszyscy nasi studenci mogą brać udział, bezpośrednio lub pośrednio, w prowadzonych badaniach, a wielu z nich jest również związanych z różnymi dziedzinami naukowymi poprzez swoje projekty magisterskie lub licencjackie – informuje prof. Lingström. W ubiegłym roku w rankingu QS uczelnia ze Sztokholmu zajęła szóste miejsce. Z trzeciego miejsca na drugie awansował University of Michigan School of Dentistry, zachowując jednocześnie tytuł najlepszej szkoły dentystycznej w Stanach Zjednoczonych.

– Od założenia naszej uczelni w 1875 r. staraliśmy się być liderami w dziedzinie stomatologii i edukacji dentystycznej, prowadząc badania naukowe i stypendia. Zależy nam na rozwoju zawodu dentysty i poprawie zdrowia pacjentów. Myślę, że właśnie to wyróżniało nas jako liderów w edukacji dentystycznej w czasach powstania uczelni, jak również wyróżnia nas dzisiaj – powiedział dziekan dr Laurie McCauley.

Twórcy rankingu QS chcieli, by był on pomocny przy wyborze najlepszej uczelni w interesującej studentów dyscyplinie. W edycji 2021 przeanalizowano w sumie ponad 14 tys. programów studiów realizowanych na 1452 uczelniach.

Źródło: www.dentistrytoday.com, www.topuniversities.com