18 lipca 2024

Najpierw analiza, potem zmiany

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z niepokojem obserwuje „działania niektórych środowisk lekarzy zapewniających opiekę szpitalną”. Na czym one polegają?

Foto: Krzysztof Białoskórski, sejm.gov.pl

Na wywieraniu nacisków na marszałka Sejmu i posłów w sprawie przyspieszenia prac oraz wprowadzenia nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – taką opinię można przeczytać w stanowisku podpisanym przez prezesa Kolegium dr. Tomasza Tomasika i wiceprezesa KLR prof. Sławomira Chlabicza.

„Nowelizacja ta uznaje specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrii za lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pomijając fakt braku w ich szkoleniu specjalizacyjnym przygotowania do pracy na tym poziomie ochrony zdrowia” – dodają najważniejsi reprezentanci Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

W ich ocenie polityka zdrowotna państwa i proponowane przez resort zmiany muszą być poprzedzone głębokimi analizami i badaniami, zwłaszcza wtedy, gdy coraz częściej występują takie zjawiska jak: wielochorobowość, współchorobowość czy kompleksowość problemów zdrowotnych.

To dlatego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zamierza wystąpić do ministra Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o zlecenie „analizy oceniającej podstawy oraz skutki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”. Miałaby jej dokonać np. Agencja Oceny Technologii Medycznych.

mt