24 kwietnia 2024

Nakaz obniżki cen leków przeciwnowotworowych

Firma farmaceutyczna Aspen musi obniżyć ceny sześciu niechronionych patentem leków przeciwnowotworowych* o ok. 73 proc. oraz zapewnić ciągłość ich dostaw przez znaczny okres.

Firma zobowiązała się do tego po interwencji Komisji Europejskiej. Aspen systematycznie podnosiło ceny tych leków, wykorzystując fakt, że pacjenci i lekarze przeważnie nie mieli do wyboru zamiennika. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w tej sprawie, bo miała zastrzeżenia, że działanie firmy może naruszać unijne zasady ochrony konkurencji.

* Chodzi o leki stosowane głównie w leczeniu białaczki i innych nowotworów hematologicznych.