24 czerwca 2024

NFZ wlepia lekarzom wysokie kary. NIL reaguje

Ustawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy lekarskiej, a nie wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej – przypomina prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Foto: NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wzywa lekarzy do zwrotu kosztów niektórych wystawionych recept na mleko zastępcze dla niemowląt. W tej sprawie samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów organizuje specjalne spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

– Mimo wielokrotnego zgłaszania przez samorząd lekarski potrzeby automatyzacji procesu refundacji i zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określania poziomu refundacji na recepcie dotychczas nie wprowadzono oczekiwanych zmian w tym zakresie, narażając Skarb Państwa na wielomilionowe straty – mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, który o tej sprawie od dawna mówi na forum publicznym.

Ta sytuacja doprowadziła do nakładania wysokich kar finansowych na lekarzy i lekarzy dentystów, którzy pracują i leczą wyłącznie w dobrej wierze. – Fakt o ich ukaraniu sprawia, że są traktowani jak osoby, które dokonały nadużyć w systemie, gdzie w rzeczywistości wraz z pacjentami są poszkodowanymi przez nieprawidłowo działający system – podkreśla prezes NRL.