18 lipca 2024

Nie każdy może zostać lekarzem sądowym

Tylko osoba wpisana na listę lekarzy sądowych ma prawo do wystawiania zaświadczeń lekarskich uczestnikom procesów karnych i cywilnych, tj. oskarżycielom i oskarżonym, powodom i pozwanym, a także świadkom, pełnomocnikom i obrońcom.

Foto: Creationc, freeimages.com

Żeby zostać lekarzem sądowym trzeba spełnić określone warunki. Należy do nich m.in. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej i pełnej zdolności do czynności prawnych. Wymagany jest tytuł specjalisty albo specjalizacja I lub II stopnia oraz rekomendacja okręgowej rady lekarskiej.

Nie bez znaczenia jest posiadanie nieposzlakowanej opinii – nie można być bowiem karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Więcej informacji znajdziemy w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. z 2007 r. nr 123 poz. 849 z późniejszymi zmianami) – zobacz tekst ujednolicony.

mt