18 maja 2024

Nie wolno lekceważyć chorób przyzębia

Wczoraj, z okazji Europejskiego Dnia Zdrowia Dziąseł, Polskie Towarzystwo Periodontologiczne zorganizowało konferencję prasową, w czasie której przedstawiono najnowsze wyniki badań epidemiologicznych dotyczących chorób przyzębia w Polsce.

Nie wolno lekceważyć chorób przyzębia Nie lekceważymy chorób przyzębia

Mówiono także o zagrożeniach, jakie stanowią choroby przyzębia dla chorób ogólnoustrojowych, takich jak: choroby krążenia, cukrzyca, choroby krwi i przedwczesne porody.

Periodontopatie należą do najczęściej występujących stanów zapalnych u ludzi i, podobnie jak cukrzyca, są obecnie zaliczane do chorób społecznych. Przeprowadzone badania epidemiologiczne wskazują, że w grupie dorosłych Polaków w wieku 35-44 lat zaledwie 1% pacjentów posiada zdrowe przyzębie, a u ponad 16% osób jest rozpoznawane zaawansowane zapalenie przyzębia.

Całkowity koszt utraty wydajności spowodowanej ciężkim zapaleniem przyzębia szacuje się na 54 mld USD rocznie.

Zdecydowana większość chorób przyzębia jest zaliczana do bakteryjnych stanów zapalnych obejmujących początkowo tkanki dziąsła, a następnie w miarę rozwoju choroby: ozębną, kość wyrostka zębodołowego oraz cement korzeniowy zębów. Początkowe objawy, są typowe dla zapaleń dziąseł, zalicza się do nich: pojawienie się kieszonek dziąsłowych, krwawienie z dziąseł, ich zaczerwienienie, obrzęk, rozpulchnienie i nieprzyjemny zapach z ust. Kolejne objawy, które mogą się pojawić, są typowe dla zapaleń przyzębia, czyli: obecność kieszonek przyzębnych, destrukcja przyczepu łącznotkankowego, ozębnej, kości wyrostka zębodołowego, wydłużenie koron klinicznych zębów, przemieszczanie się zębów, ich rozchwianie, a ostatecznie utrata.

Główną przyczyną chorób przyzębia jest płytka nazębna, w której dominują bakterie G (-), wśród których szczególne znaczenie w przypadku zapaleń przyzębia mają Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Agregatibacter actinomycetemcomitans. Zapalenie przyzębia jest przewlekłym lub ostrym stanem tkanek otaczających ząb o złożonej etiologii, która jest przyczyną miejscowego i ogólnego wzrostu mediatorów zapalnych i kompleksów i kompleksów immunologicznych takich jak np. białko C-reaktywne (CRP), fibrynogen, tlenku azotu (NO), interleukina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworu (TNF α).

Zaawansowane zapalenie przyzębia stanowi szóstą najczęściej występująca chorobę na świecie (dotyczy 11,2% populacji, co stanowi ok. 743 mln osób).

Współczesne piśmiennictwo wskazuje, że aktywacja ta może mieć czynny udział lub stanowić czynnik ryzyka dla:

  • choroby miażdżycowej,
  • udaru mózgu,
  • chorób sercowo-naczyniowych,
  • przedwczesnych porodów,
  • niskiej wagi urodzeniowej dzieci,
  • chorób nowotworowych,
  • astmy,
  • zaburzeń erekcji,
  • cukrzycy.

Stomatolog ma obowiązek przeprowadzić wywiad z pacjentem z chorobą przyzębia w kierunku chorób serca i naczyń oraz cukrzycy. Skierowania do lekarza pierwszego kontaktu wymagają pacjenci (bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej), u których występuje co najmniej jeden z poniższych czynników: wiek powyżej 50 lat, nadciśnienie tętnicze, przedwczesne rodzinne występowanie chorób serca, udaru, cukrzycy, zaburzeń lipidowych, palenie tytoniu.

Lekarz rodziny, w przypadku stwierdzenia choroby ogólnoustrojowej, powinien skierować pacjenta do stomatologa.

W panelu dyskusyjnym wysłuchano wystąpień autorytetów z różnych dziedzin medycyny, nie tylko periodontologów , ale również diabetologów i kardiologów. Głos zabrali: prof. dr hab. Renata Górska – prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, prof. dr hab. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA, dr hab. Maciej Kostrubiec z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, prof. dr hab. Tomasz Konopka – zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, dr n. med. Maciej Nowak – sekretarz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne reprezentowali również konsultanci w dziedzinie periodontologii z województw: pomorskiego – Aida Kusiak, śląskiego – Beata Wierucka-Młynarczyk, warmińsko-mazurskiego – Anna Lella, zachodniopomorskiego – Elzbieta Dembowska. Moderatorem spotkania był dr hab. Jan Kowalski – zastępca sekretarza Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.