24 czerwca 2024

Prezydium NRL: nie wykreślajmy specjalistów!

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 25 lipca stanowisko w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zgłoszona uwaga dotyczy § 1 pkt 12 projektu zarządzenia zawartego w załączniku nr 3.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium NRL obawia się, że wykreślenie z warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego lekarzy specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz położnictwa i ginekologii, doprowadzi do pogorszenia jakości usług świadczonych przez centra urazowe. Skąd te obawy?

Urazy obejmujące zakres głowy i szyi są wiodącymi w przypadku pacjentów kwalifikowanych do centrów urazowych. „Pacjenci ci, mogą wymagać zaopatrzenia neurochirurgicznego wraz z następowym zaopatrzeniem np. okulistycznym. Podobnie konieczna jest obecność w centrum urazowym specjalisty położnictwa i ginekologii, ponieważ urazy dotyczą również ciężarnych kobiet, u których należy wykonać cięcie cesarskie” – czytamy w podjętym w piątek stanowisku.

Zdaniem Prezydium NRL jedynym specjalistą, który może być wykreślony z wymagań, jest specjalista w dziedzinie urologii, ponieważ „obrażenia w zakresie układu moczowo-płciowego mogą wstępnie być zaopatrzone przez specjalistę chirurgii ogólnej”.

Czym są i dlaczego powstały centra urazowe?