12 kwietnia 2024

NIK o cudownym sposobie na zmniejszenie hałasu

Od końca 2012 roku drastycznie spadła liczba mieszkańców miast zagrożonych uciążliwym hałasem oraz miejsc wymagających ochrony akustycznej – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Niestety nie dlatego, że życie w mieście stało się cichsze, ale poprzez wprowadzenie nowych norm dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego.

Foto: Marta Jakubiak

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby hałas w ciągu dnia nie przewyższał 55 dB, bo dźwięki go przewyższające mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, powodując zmęczenie, rozdrażnienie, bóle głowy, brzucha i mięśni. Problem hałasu dostrzega też Unia Europejska, która wydała specjalną dyrektywę (2002/49/WE) wzywającą kraje członkowskie do ustanowienia wspólnych zasad prowadzących do unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwego hałasu. Jak z tym problemem poradziła sobie Polska?

Minister środowiska, wbrew opiniom Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz jednostek naukowo-badawczych, po prostu podniósł dopuszczalne normy do 70 dB w dzień i 65 dB w nocy.

Dzięki temu z dnia na dzień (po wprowadzeniu nowych norm w życie) spadła liczba osób, które muszą funkcjonować w uciążliwym hałasie. Jak wynika z opublikowanego dziś raportu NIK, o ile 22 października 2012 roku prawie 48 proc. łodzian było zagrożonych hałasem, to dzień później liczba ta zmalała do 22 proc. W Radomiu zanotowano prawie 6-krotny spadek osób przebywających na takich terenach (z 22 proc. na 4 proc.), a w Gorzowie Wielkopolskim aż 10-krotny (z 19,5 proc. do niespełna 2 proc.).

Po przeprowadzonej kontroli NIK zaleca, aby Ministerstwo Środowiska dokonało analizy, czy dopuszczalne poziomy hałasu zostały ustalone prawidłowo.

Efekt jest taki, że samorządy znacząco zredukowały liczbę przedsięwzięć, które miały złagodzić ponadnormatywne dźwięki. Na przykład, jak podaje NIK, w bydgoskim programie ochrony środowiska przed hałasem zrezygnowano z 18 przedsięwzięć (na 40 zaplanowanych), z uwagi na brak lub nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w wybranych lokalizacjach.

ls