24 czerwca 2024

NIL IN: liderzy grup roboczych

Celem NIL Innovation Network jest wprowadzanie innowacyjnych technologii w medycynie. NIL IN działa w ramach kilku głównych grup roboczych. Każda zajmuje się unikalnymi projektami. Kto stoi na ich czele?

Foto: pixabay.com

Lek. Jakub Chwiećko: Start-upy medyczne

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 300 start-upów medycznych. Niektóre z nich rozwijają się z roku na rok, przy okazji prowadząc ekspansję na rynki zagraniczne oraz zmieniając obraz naszej ochrony zdrowia. Rozwój sztucznej inteligencji, a także zaawansowanych technologii medycznych ma miejsce na naszych oczach każdego roku.

Ale ile z tych start-upów korzysta z wiedzy lekarzy? Czy medycy są ich założycielami? Czy lekarz może stać się start-upowcem? Te i inne pytania towarzyszyły nam podczas spotkań grupy roboczej do spraw start-upów. Spotykaliśmy się regularnie w środowe popołudnia, by zaplanować, przeprowadzić, a następnie podsumować dla Was nasze wnioski w raporcie „Przychodzi pomysł do lekarza”. Premiera już podczas NIL IN Summit.

Dr hab. Katarzyna Kolasa: AI w ochronie zdrowia

Grupa robocza ds. sztucznej inteligencji zaczęła działać wiosną 2023 r., zgromadziła ponad 40 członków i jest najliczniejsza ze wszystkich grup. Celem na najbliższe miesiące jest podsumowanie wdrożeń technologii opartych na sztucznej inteligencji (SI) do polskiego sektora ochrony zdrowia. Zbieramy nie tylko informacje od dostawców innowacji o proponowanych rozwiązaniach, ale także od świadczeniodawców i pacjentów stykających się z SI.

Zanim zaczniemy wspierać tworzenie standardów bezpiecznego i pożytecznego korzystania ze sztucznej inteligencji, chcemy zrozumieć lekcje z pierwszych wdrożeń SI do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski: Innowacje w szpitalnictwie

Grupa ds. innowacji w szpitalnictwie zrzesza liderów oraz dyrektorów, którzy chcą rozwijać nowatorskie rozwiązania i technologie w szpitalach w Polsce. Skład grupy obejmuje sześć placówek: Instytut Matki i Dziecka, Centrum Medyczne „Żelazna”, WSSD w Olsztynie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, UDSK w Białymstoku, UCK GUMED.

Naszym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z tworzeniem, wdrażaniem oraz finansowaniem innowacji medycznych. W ramach prac grupy aktywnie angażujemy się w wydarzenia, debaty i panele na temat zdrowia cyfrowego i sztucznej inteligencji w szpitalach. Dla szerokiego grona odbiorców nagraliśmy dwa podcasty w cyklu NIL IN In-Talk. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Lek. Małgorzata Kiljańska: Innowacje w opiece ambulatoryjnej

Jesteśmy lekarkami i lekarzami pasjonującymi się wdrażaniem innowacji tam, gdzie na co dzień pracujemy. W ramach prac grupy nagraliśmy podcasty na temat przyszłości opieki ambulatoryjnej, rozpoczęliśmy szkolenia oraz przeprowadziliśmy konkurs „Przychodnia przyszłości”. Celem konkursu było wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań przynoszących korzyść pacjentom, medykom i przychodniom.

Finaliści konkursu przedstawili swoje rozwiązania na konferencji NIL IN Summit 15-16 września. W ramach podsumowania prac grupy opublikujemy raport zawierający opisy zgłoszonych w konkursie rozwiązań oraz poradnik dobrych praktyk wdrażania innowacji.

Dr n. med. Artur Drobniak: Technologie medyczne

Misją grupy jest zbudowanie środowiska usług i narzędzi umożliwiających skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do opieki zdrowotnej. Kluczowymi obszarami są: zorganizowanie szkoleń zawodowych w obrębie specjalizacji medycznych, stworzenie systemu ewaluacji innowacji, platformy internetowej będącej wiarygodnym źródłem informacji na temat innowacji medycznych, rozwijanie modeli miękkiego wdrażania i tworzenie partnerstw z instytucjami publicznymi i inkubatorami.

Platforma internetowa Med-Loop będzie zbierać innowacje we wszystkich obszarach: urządzeń, systemów informatycznych, metodologii i organizacji pracy w systemie opieki zdrowotnej.

Artur Białoszewski: Zdrowie i wellbeing

Zachowanie dobrego zdrowia pacjentów jest priorytetem zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla nich samych. Odpowiadając na tę potrzebę, tworzymy grupę roboczą ds. zdrowia i wellbeing, której zadaniem będzie opracowanie m.in. narzędziownika dla lekarzy i innych profesjonalistów medycznych, zawierającego innowacyjne narzędzia (aplikacje, urządzenia i inne rozwiązania) promujące zdrowy styl życia, jak i działań profilaktycznych dla wybranych grup pacjentów.

Obecnie trwają spotkania z członkami Izby oraz innymi interesariuszami, aby określić priorytety i kierunki działań grupy. Zachęcamy do kontaktu i współpracy wszystkich zainteresowanych.

Dr Paweł Kaźmierczyk: Dane medyczne

Coraz więcej innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia opiera się na przetwarzaniu danych medycznych, a przed nami kolejne reformy systemu e-zdrowia w Polsce oraz wielkie wyzwanie związane z projektem stworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Dlatego też w ramach inicjatywy NIL IN nie mogło zabraknąć grupy zajmującej się danymi medycznymi.

Pierwsze miesiące naszego działania skupiały się na podnoszeniu świadomości na temat tego, jak duży potencjał drzemie w danych. Poprzez publikacje, podcasty i szkolenia staraliśmy się zachęcić do większego zainteresowania tematem. Obecnie pracujemy nad raportem dotyczącym zmian potrzebnych m.in. do ułatwienia lekarzom codziennej pracy z danymi.

Dr n. med. Marcin Maruszewski: Organizacja i kultura pracy w medycynie

Ideą powołania tej grupy roboczej jest próba zmierzenia się z rzeczywistością, w której wcześniej sprawdzone metody zarządzania nie przystają do współczesności nie tylko na poziomie centralnym czy nadrzędnym, jak dyrekcja szpitala czy kierownictwa placówki, ale również w takich miejscach, jak sale operacyjne, dyżurki, oddziały czy zespoły terapeutyczne, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych zawodów medycznych, o różnych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach.

Chcielibyśmy poszukać nowoczesnych narzędzi do kreowania kultury organizacji lub je stworzyć, zaczynając od odpowiedzi na następujące zagadnienia: Zarządzanie czy przywództwo? Na jakim poziomie organizacji? Transformacja czy zmiana? Praca zespołowa ‒ z kim i w jakich warunkach?