21 czerwca 2024

Lista leków refundowanych – co się zmieniło?

Na obowiązującą od 1 maja 2014 roku listę refundacyjną trafił m.in. pozakonazol – lek stosowany w profilaktyce i leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. W dokumencie po raz kolejny nie zostały jednak uwzględnione innowacyjne leki z grupy analogów GLP-1.

Foto: imageworld.pl

Pozakonazol może być podawany pacjentom po przeszczepieniu szpiku (refundacja apteczna, odpłatność ryczałtowa). Jest on także refundowany w zakresie leków stosowanych w ramach chemioterapii w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, którzy otrzymują chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię.

Lista refundacyjna została wzbogacona także o kilka innych pozycji, a kilkadziesiąt kolejnych zostało z niej usuniętych (szczegóły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia).

„Tak” dla bosentanu

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, refundacją zostanie objęty nie tylko pierwszy odpowiednik leku zawierającego bosentan (1 kod EAN), ale również kolejne leki zawierające następujące substancje czynne:

  • kwas zoledronowy (1 kod EAN),
  • bikalutamid (1 kod EAN),
  • kapecytabinę (12 kodów EAN),
  • cyspaltynę (2 kody EAN),
  • interferon beta-1a (1 kod EAN),
  • irinotekan (2 kody EAN).

Cukrzycy bez wsparcia

Na liście w dalszym ciągu zabrakło miejsca dla innowacyjnych leków z grupy analogów GLP-1, które realizują wszystkie cele leczenia cukrzycy określone przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Pozwalają one również kontrolować rozwój powikłań groźnych dla życia i zdrowia.

Jeden z tych leków posiada pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (Rekomendacja nr 129/2013 z dnia 23 września 2013 roku). Poparcie dla jego refundacji wyrażali lekarze diabetolodzy, liczne autorytety medyczne oraz największe organizacje pacjentów.

ls