19 maja 2024

Nowe konkursy NCBR dla innowacyjnej medycyny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnej medycyny przygotowano dla przedsiębiorców 95 mln zł.

Foto: freeimages.com

To już drugi nabór w programie sektorowym Innomed. Jest on realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych.

– Zaawansowane technologicznie rozwiązania w medycynie wymagają dużych nakładów finansowych oraz wiążą się z dużym ryzykiem. W Polsce systematycznie rośnie jednak liczba przedsiębiorstw podejmujących wyzwanie konkurencji z elitą światową w obszarze innowacyjnej medycyny – zauważa prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Wierzę, że dzięki naszemu wsparciu będą one miały szanse na szybką komercjalizację wyników swoich badań i prac rozwojowych – mówi dyrektor Centrum.

II konkurs programu Innomed jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października br., a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł.

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już ponad miliard złotych. W ramach I konkursu Innomed wsparcie w wysokości 110 mln zł otrzymało 17 konsorcjów.

Natomiast w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed, NCBR wsparło innowacyjne projekty kwotą ponad 670 mln zł. Nabór wniosków w trzecim konkursie o budżecie 115 mln zł rozpocznie się już 15 września.