14 lipca 2024

Nowoczesne oddziały szpitala w Tworkach

Zakończyła się jedna z największych inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu. Wart prawie 15 mln zł Oddział Przyjęciowy z Izbą Przyjęć został oficjalnie otwarty. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim dziesięcioleciu, zamyka się w budżecie 70 mln zł.

– Na ten dzień czekaliśmy od dawna. Oddajemy do użytku dwa supernowoczesne obiekty, dzięki którym pacjenci będą mogli w bardziej komfortowych warunkach dochodzić do zdrowia – powiedziała Lidia Rudzka, dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

Nowo otwarte powierzchnie medyczne to Oddział Przyjęciowy z Izbą Przyjęć w szpitalu w Tworkach. Większość projektu została sfinansowana z funduszu Unii Europejskiej. Oddział Przyjęciowy będzie mógł przyjąć 30 pacjentów. Po objęciu umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjenci będą mieli do dyspozycji 15 nowoczesnych sal chorych oraz trzy sale terapeutyczne. Dodatkowo obiekt z Izbą Przyjęć wyposażono m.in. w defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, aparaty EKG, TRG i USG.

W ubiegłym roku zakończyła się również inwestycja, która polegała na przystosowaniu byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne, utworzenia Centrum Radiologii z rezonansem magnetycznym oraz oddziału ogólnopsychiatrycznego. Wartość tego projektu wyniosła ponad 26 mln złotych.

– Nowe oddziały i sprzęt medyczny to dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej tego szpitala. Cieszę się, że leczenie będzie odbywać się w komfortowych warunkach i z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych. Jestem przekonany, że zwiększy to poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz ułatwi pracę lekarzom – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, obecny podczas otwarcia.

W ramach uroczystości otwarcia nowego oddziału zorganizowana została konferencja „Psychiatria w życiu społecznym”. Udział w niej wzięło wielu specjalistów: prof. Agata Szulc, prof. Jacek Wciórka, dr Lidia Popek. Poruszono istotne tematy z dziedziny psychiatrii środowiskowej, dziecięcej i psychogeriatrii oraz nowoczesnej diagnostyki.

Tematykę unijnego finansowania w ochronie zdrowia na Mazowszu przedstawili: Barbara Kucharska – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Grzegorz Świętorecki – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Agnieszka Rypińska – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.

W swoich wypowiedziach podsumowali dotychczasowe projekty oraz przedstawili nowe perspektywy w obszarze efektywnego wykorzystywania unijnych środków. Podczas uroczystości zaprezentowany został także album pt.: „Szpital w Tworkach 1891–2015” przedstawiający ponad 120-letnią historię szpitala, w tym także zrealizowane ostatnio projekty unijne.

Szpital w Tworkach powstał w 1891 roku. Obecnie posiada 20 specjalistycznych oddziałów, w których może być leczonych 800 pacjentów. Rocznie przyjmuje około 8000 osób. Podczas ostatnich 10 lat zostały zrealizowane projekty za około 70 milionów złotych, m.in. wyposażenie oddziałów w nowy sprzęt medyczny, modernizacja zabytkowych obiektów oraz infrastruktury.

Były to środki z Unii Europejskiej – ponad 32 mln zł, budżetu województwa mazowieckiego – 36 mln zł oraz około 2 mln zł z WFOŚiGW. Szpital należy do największych tego typu placówek w Polsce. Prowadzi działalność kliniczną i dydaktyczną. Posiada pierwszą w Polsce pracownię elektroencefalografii oraz od niedawna nowoczesny rezonans magnetyczny.


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.