12 czerwca 2024

Nowotwory płuca – statystyki

Rak płuc odpowiada za największą liczbę zgonów wśród pacjentów onkologicznych w krajach wysokorozwiniętych. W 2012 roku na całym świecie zanotowano 1,8 mln przypadków zachorowań na raka płuc, stanowi to 13% wszystkich zachorowań na nowotwory.

Foto: freeimages.com

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, a w 2012 roku były one przyczyną 31% zgonów mężczyzn i 15% zgonów kobiet.

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn (20% wszystkich zachorowań).

Rak płuca stanowi aż 1/3 wszystkich zgonów nowotworowych wśród mężczyzn.

Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi 80% przypadków zachorowań.

Około 8% zachorowań na nowotwór płuca jest związana z czynnikami dziedziczenia; u krewnych osób z rakiem płuca, ryzyko zachorowania wzrasta 2–4-krotnie.

Do tej pory dwie genetyczne mutacje NDRP doczekały się terapii celowanej: EGFR i ALK (+).

W Polsce pacjenci z NDRP, z mutacją EGFR mają dostęp do terapii z zastosowaniem 3 leków w ramach programu lekowego.

Terapia raka płuca ALK (+) jest zarejestrowana w Europie i dopuszczona do obrotu od 2012 roku, w Polsce nadal nie jest refundowana.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.