18 lipca 2024

Nowy blok operacyjny, OIOM i 130 sztuk sprzętu

Ruszyła modernizacja szpitala powiatowego im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego w Więcborku (woj. kujawsko-pomorskie). Budowane są: nowy blok operacyjny z dwiema salami i pomieszczeniem wybudzeń oraz oddział intensywnej opieki medycznej.

Foto: Piotr Ulanowski, freepress.pl

Nowe skrzydło będzie połączone z budynkiem głównym szpitala na poziomie piwnicy i pierwszego piętra. Dodatkowo zostanie wyremontowany stary blok operacyjny (z przeznaczeniem na sale chorych oddziału chirurgii ogólnej), powstanie także m.in. garaż dla karetek.

Więcej sprzętu

Lecznica planuje też kupić 130 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego, w tym aparat do USG, defibrylatory z możliwością wykonywania kardiowersji, dwa stoły endoskopowe, videogastroskop, aparat do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, bronchofiberoskop.

Całość ma kosztować 10 mln zł. Inwestycja (w kwocie 5,1-5,6 mln zł) została wsparta przez fundusze unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozwój regionu

Poza szpitalem w Więcborku, także 20 innych placówek leczniczych z województwa kujawsko-pomorskiego będzie zmodernizowanych. Urząd Marszałkowski rozdysponował we wrześniu środki unijne na ten cel.

– Naszym celem jest dostosowanie wszystkich szpitali w Kujawsko-Pomorskiem do najwyższych, europejskich standardów. Modernizujemy główne wojewódzkie lecznice, ale też mniejsze, obejmujące swoim zasięgiem powiaty – wyjaśnia Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego.