23 czerwca 2024

Nowy wykaz wzorcowych procedur z radiologii

Od 12 listopada mamy nowy wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii (diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej). Ogłoszony kilka dni temu przez Ministerstwo Zdrowia dokument zastąpił poprzedni, który obowiązywał od stycznia 2015 roku.

Fragment ulotki informacyjnej przygotowanej przez
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

– Ogłoszona lista procedur jest pozbawiona większości błędów, które zawierała poprzednia, choć pewnie nie wszystkich, bo to ponad 3000 stron, więc trudno jest stworzyć dokument idealny – wymienia różnice w stosunku do poprzedniego wykazu Ryszard Kowski, wiceprzewodniczący Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych przy Ministrze Zdrowia.

– Zmieniono też układ prezentowanych procedur, który obecnie skatalogowano według zespołów narządowych. Dodano 35 nowych procedur, głównie kardiologicznych, zamieszczono też instrukcję ich prawidłowego odczytywania – dodaje Ryszard Kowski.

Pełny wykaz zawarty jest w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (do pobrania tutaj).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.